مدیریت استرس گرمایی در گاوهای شیری

یکی از چالش های تولیدکنندگان شیر در خاورمیانه و آمریکای شمالی مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری است. چرا که در این مناطق دمای هوا در اواسط روز اغلب بیش از 40 درجه سانتیگراد است و این تولیدکنندگان مجبورند مدت زمان زیادی برای خنک نگه داشتن گاوهای خود تلاش نمایند. شواهد فزاینده ای وجود دارد که حتی دمای نسبتاً پایین تجربه شده در تابستان می تواند منجر به مصرف کمتر خوراک، تولید کمتر شیر، کاهش باروری...

جریان نقدینگی اغلب جزو موانعی است که می تواند یک کسب و کار را از بین ببرد. تسلط بر آن دشوار است، اما یادگیری آن قطعاً غیرممکن نیست. توجه بیشتر به امور مالی می تواند به درک کاملتری از تجارت منجر شود و در سودآوری و کارآیی بیشتر به شما کمک کند. اداره یک دامداری موفق خیلی آسان نیست. برای برتری واقعی، دامداران باید یک همه فن حریف و آچار فرانسه در برخی حوزه ها شوند. بدون دانش متنوع و بروز شده از تجار...

چربی های خوراک بخشی اساسی در تغذیه حیوانات است. با مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا عملکرد دامهای خود را بهبود ببخشید. پرورش لبنیات به شدت رقابتی است. در کیمیا رشد صنعت البرز ما درک می کنیم که برای بهینه سازی بهره وری در گله خود باید تمام تلاش خود را انجام دهید. مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا در خوراک دام شامل تمام چربی های اصلی خوراکی ضروری برای تغذیه دام است و ثابت شده است که باعث افزایش به...

هنگامی که نوبت به دستیابی به حداکثر عملکرد در گله های لبنی می رسد - چه در تولید شیر، میزان چربی شیر یا نمره وضعیت بدن و باروری - مکمل های چربی نقش حیاتی دارند. با استفاده از یافته های تحقیقات جدید، مانند آخرین مطالعات در مورد تأثیر اسیدهای چرب جداگانه بر عملکرد گاو، نشان داده شده است که دیگر مشاهده چربی به سادگی به عنوان یک منبع متمرکز انرژی چیزهای زیادی بدست می آورد. دکتر ریچارد کرکلند، مدیر فنی ...

با افزایش هزینه خوراک دام، بسیاری از دامدارن سعی در کاهش مواد خوراکی روزانه دارند. آنها به طور معمول بر روی حجم کل خوراک متمرکز می شوند اما مواد مغذی موجود در خوراک را در نظر نمی گیرند. وقتی حداکثر مقدار ماده مغذی جیره قابل استخراج و استفاده نباشد، نوعی اتلاف خوراک است. اتلاف مواد مغذی معمولاً به 3 روش اتفاق می افتد: 1. خوراکها قبل از این که حداکثر مقدار مواد مغذی از آنها به طور کارآمد اس...