ویژگی های فیزیکی و بیولوژیکی اسیدهای چرب اشباع شده (نقطه ذوب بالا و ممانعت میکروبی پایین)، حضور بیشتر آن ها را در شکمبه ممکن می سازد. در گاو شیری، استفاده از پودر چربی خالص حاوی یک کپسول ۴۵ درصد اسید پالمیتیک، ۴۵ درصد اسید استئاریک و ۱۰ درصد اسید اولئیک، باعث افزایش تولید شیر و حفظ درصد چربی شیر می شود.

چربی ها نقش مهمی در کمیت و کیفیت تولید در گاوهای شیری دارند زیرا در تولید ۵۰ درصد از چربی شیر به صورت مستقیم دخالت دارند. از طرفی، چربی ها متراکم ترین منابع انرژی خوراک ها به حساب می آیند. این در حالی است که تنها مقدار ناچیزی چربی در علوفه ها و دانه ها وجود دارد.

پودر چربی کلسیمی شامل مقادیری از اسیدهای چرب اشباع مانند پالمیتیک و استئاریک و اسیدهای چرب غیر اشباع با یک یا چند پیوند دوگانه مانند اولئیک، لینولئیک و لینولنیک هستند. نقطه ذوب کلی ۳۸ درجه این اسیدهای چرب موجب راندمان بالای حل شدن آن ها در مایعات گوارشی و جذب شده و لذا میزان اتلاف انرژی از طریق مدفوع کاهش می یابد.

در مطالعه اثر استفاده از پودر چربی کلسیمی بر متابولیسم و تولیدمثل در دو هفته اول بعد از گوساله زایی مشخص شد که تغذیه روزانه حدود ۴۲۰ گرم، میانگین تعداد روزهای لازم برای رسیدن به اولین تخمک گذاری را ۱۰ روز کاهش می دهد. از طرفی نرخ آبستنی از ۲۷درصد به ۴۲درصد افزایش می یابد.

گاوها با تولید شیر بالا که به عنوان پرتولید می شناسیم در ابتدای دوره شیرواری، که صد و بیست روز بعد از زایمان را شامل می شود به طور عمده در بالانس منفی انرژی قرار می گیرند این موضوع به این خاطر است که مصرف انرژی کمتر از احتیاجات لازم برای مواد مغذی مورد نیاز تولید بالا است. در نتیجه گاو ذخایر مواد مغذی در بدن خو مانند چربی بافتی را برای برطرف ساختن نیاز های انرژی استفاده می کند، این موضوع در کوتاه مدت تاثیرات سوء از جمله کاهش وزن گاو، ضعف سیستم ایمنی، ضعف عمومی دام، کاهش قدرت باروری، کاهش دوره شیرواری و  نیز کاهش مدت زمان سودآوری در گله و….. را در به دنبال خواهد داشت.

با توجه به آنالیز ترکیبات پودر چربی برند های خارجی نظیر رومی فت یا مگا فت و … شرکت کیمیا رشد صنعت البرز با تکیه بر دانش متخصصان خود به فرمولاسیون ترکیبات موجود بر پودر چربی خالص رسیده است و با حفظ کیفیت و شکل ظاهری گرانوله محصولی قابل رقابت با مشابه خارجی تولید نموده است که مزایای زیر را نسبت به مشابه خارجی داراست:

الف) در دسترس بودن محصول: با توجه به اتفاقات سیاسی داخلی و خارجی که بر روند واردات محصولات تاثیر می گذارد در دسترس بودن پودر چربی خالص خارجی در طول سال میسر نیست و همین مسئله باعث تغییرات متعدد در جیره ی دام در طول سال می شود. با علم بر اینکه هر گونه تغییراتی در جیره دام باید تدریجی باشد و شوک تغییرات دفعی وارد نشود این امر باعث کاهش میزان تولید شیر و درآمد دامداران محترم می شود. در دسترس بودن محصول پودر چربی خالص این شرکت تحت برند نیکو رشد پایا این امکان را برای کارخانجات خوراک دام و دامداران می دهد که جیره را بر اساس ویژگی های این محصول ببندند.

ب) قیمت رقابتی: با توجه به حمایت های داخلی از تولید ملی و استفاده از انرژی یارانه ای و نیروی کار داخلی امکان اینکه محصولی را در رقابت با نمونه ی خارجی با قیمت کمتر تولید کرد فراهم می شود. و نیز تغییرات بازار ارز بر قیمت محصولات وارداتی تاثیر می گذارد. پس مناسب بودن قیمت پودر چربی خالص داخلی دلیلی بر کیفیت پایین آن نیست و در واقع حاشیه قیمت ایجاد شده ناشی از هزینه های دلالان و واسطه ها در توزیع پودر چربی خارجی می باشد.

ج)حمایت از تولید داخلی: هرچند شاید برای مصرف کننده این امر دغدغه جدی نباشد ولی حمایت از چرخه تولید داخلی که زنجیره ای از نفرات تامین کننده، تولید کننده و توزیع کننده را شامل می شود و از سفره خرید داخلی چندین صد نفر کسب روزی می کنند و به همان میزان مانع خروج ارز از کشور می شود.

د)تاریخ انقضای محصول: با توجه به اینکه پودر چربی خالص به مانند تمامی محصولات دامی دارای تاریخ مصرف می باشد گاها پروسه ترخیص و توزیع محصول خارجی زمانبر بوده و زمانی به دست دامدار یا کارخانجات خوراک دام می رسد که تاریخ انقضای آن ها مدت زمان کمی می ماند. و قدرت مانور و استفاده صحیح و اصولی را از دامدار می گیرد در مقابل در استفاده از محصول داخلی چنین محدودیتی نیست و مصرف کننده به هر میزان مصرف، کم یا زیاد که درخواست داشته باشد محصول با تاریخ مصرف طولانی تر را تهیه می کند.

هـ)متقلبی بودن محصولات خارجی: با توجه به اینکه در برهه هایی از سال امکان واردات و تهیه ارز نیمایی و تحریم های بین المللی مانع از ورود محصول خارجی به کشور می شود هستند عده ای سود جو که محصولات کم کیفیت را در بسته بندی های چاپ شده خارجی پر کرده و با برند های خارجی روانه بازار می کنند. استفاده از پودر چربی خالص داخلی راه را بر سوء استفاده چنین سودجویانی می بندد.

پودر چربی کلسیمی، اسیدهای چرب غیرمحلول در شکمبه بوده و نسل جدید چربی های محافظت شده است و به طور تجاری به عنوان مکمل برای تغذیه گاوهای شیری مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول از اتصال اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع به یون کلسیم شکل می گیرد.

مکانیزم حفاظتی پودر چربی کلسیمی در شکمبه بر اساس نقطه ذوب آن ها نبوده بلکه به میزان اسیدیته و pH شکمبه و روده کوچک بستگی دارد. به این صورت که در محیط خنثی (pH=7) بدون تغییر باقی می ماند ولی در محیط اسیدی (pH=3) تجزیه می شوند. به طور طبیعی، محیط شکمبه نزدیک به خنثی است (pH=6.5-6.8) که در این شرایط پودر چربی کلسیمی به طور کامل محافظت می گردند و در مایع شکمبه به صورت نامحلول باقی مانده و توسط میکروارگانیسم ها مورد حمله قرار نمی گیرند. درنتیجه فعالیت طبیعی شکمبه دچار اختلال نخواهد شد و این چربی ها می توانند از شکمبه عبور کنند. مشخص شده است که استفاده از پودر چربی کلسیمی، بیوهیدروژناسیون شکمبه ای را به میزان ۳۰-۴۰ درصد کاهش می دهد.

۱. گاو آماده زایش:   پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۱۰۰ تا ۲۵۰ گرم در روز

۲. گاو تازه زا:          پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۳۰۰ تا ۶۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز

۳. گاو پر تولید:        پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۳۰۰ تا ۷۰۰ گرم در روز

۴. گاو متوسط تولید: پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز

۵. گوساله و تلیسه:   پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم در روز

۶.گوسفند و بز پروار: پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۲۰ تا ۵۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۲۰ تا ۵۰ گرم در روز

۷. شتر:                  پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز

۸. اسب:                 پودر چربی کلسیمی دامی به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز، پودر چربی خالص به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ گرم در روز

۹. بوقلمون:            پودر چربی کلسیمی طیوری به میزان ۱ الی ۳ درصد کنسانتره

۱۰. شترمرغ:          پودر چربی کلسیمی طیوری به میزان ۱ الی ۳ درصد کنسانتره

۱۱.بلدرچین:          پودر چربی کلسیمی طیوری به میزان ۱ الی ۳ درصد کنسانتره

۱۲.مرغ مادر:         پودر چربی کلسیمی طیوری به میزان ۱ الی ۳ درصد کنسانتره

۱۳.مرغ تخمگذار:   پودر چربی کلسیمی طیوری به میزان ۱ الی ۳ درصد کنسانتره

۱.ویتامین و کالری: روغن پالم که در تولید پودر چربی خالص از آن استفاده می شود یکی از هفده نوع روغن خوراکی دنیاست که ارزش غذائی آن بالا می باشد و همانند دیگر روغن ها از هر گرم روغن پالم نه کیلو کالری انرژی ایجاد می شود. روغن پالم شامل ویتامین های محلول در چربی مانند A،D،E ،K می باشد. منبع غنی پیش ساز ویتامین A به شکل کارو تنوئید هاست. رنگ مایل به قرمز به دلیل محتوای بتا کاروتن بالا است روغن خام پالم منبعی سرشار از پرو – ویتامین A به شکل انواع کاروتینوئید و به میزان پانصد تا هفتصد بخش در میلیون است. از طرف دیگر، روغن پالم سرشار از ویتامین E می باشد و حاوی هر دو نوع توکوفرول و توکوتری ینول به میزان ششصد تا هزار بخش در میلیون است.

۲- اسید‌های چرب: میزان اشباع روغن پالم تنها ۵۰ درصد می باشد و درصد اسیدهای چرب تشکیل دهنده ­ی آن نیز به این صورت می باشد: پنجاه درصد اسیدهای چرب اشباع عموما اسید پالمیتیک، چهل درصد اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه عموما اسید اولئیک، ده درصد اسیدهای غیراشباع با چند پیونددوگانه

۳- کلسترول: روغن پالم مانند سایر روغن‌های گیاهی حاوی مقدار کمی پیش ساز کلسترول گیاهی است. ۷/۶ – ۶/۲میلی گرم / کیلو گرم روغن پالم و ۷/۳ – ۶/۰میلی گرم / کیلو گرم روغن پالم کرنل می‌باشد.

۴- خواص آنتی اکسیدانی: توکوفرول ها خاصیت آنتی اکسیدانی دارند و وجود آن ها در روغن‌های گیاهی باعث پایدار شدن روغن می شود. مقدار‌ این تر کیبات طی فرآیند تصفیه روغن کم می شود. سطح آنتی اکسیدانهای طبیعی توکوفرول ها در انواع پالم ۱۵۰-۱۵۰۰ میلی گرم / کیلوگرم و در پالم کرنل ۲۶۰ میلی گرم / کیلوگرم.

 • زایش تراکم انرژی جیره در دام هایی با احتیاجات بالای انرژی
 • کاهش تعادل منفی انرژی در دام تازه زا ، شیرده و تامین انرژی در اوج شیراوری با حفظ امتیاز بدنی (BCS)
 • بهبود عملکرد هضم شکمبه و عدم تاثیر بر محیط شکمبه
 • بهبود عملکرد باروری با اثر بروی سطح پروژسترون
 • افزایش هضم بالا با توجه به کیفیت تولیدی محصول
 • بهینه شدن نسبت C18:C18 در پودر چربی خالص نیکو رشد پایا
 • کاهش نرخ ابتلا به بیماری های متابولیکی همچون اسپدوز ، کبد چرب ، کتوز
 • ارتقا راندمان تغذیه یا کاهش تولید گاز متان و کاهش تنش گرمایی در تابستان
 • کاهش ضایعات خوراک به دلیل گرانول های یکدست و منحصر به فرد
 • باید استفاده از چربی های غیر اشباع به یک درصد ماده خشک جیره یا کمتر محدود شود.
 • مقدار چربی دانه های روغنی از قبیل پنبه دانه و فول فت سویا را به کمتر از یک درصد ماده خشک جیره محدود شود.
 • مکمل پودر چربی خالص را تا سه درصد از چربی جیره بر اساس ماده خشک افزایش داده شود.
 • غلظت کل چربی جیره را به حداکثر هفت درصد ماده خشک جیره محدود شود.
 • مصرف مکمل پودر چربی خالص از مقدار ۲۵۰ گرم به ازای هر راس در روز از سه هفته قبل از زایش شروع شده و پس از زایش به مرور افزایش داده شود.

استفاده از پودر چربی کلسیمی طیوری حاوی امگا سه موجب می شود که میزان جوجه آوری بیشتر شود همچنین باعث بهبود سیستم ایمنی پرنده بالغ و جوجه می شود و نیز از بروز بیماری های متابولیکی نظیر کبد چرب جلوگیری می کند.

  فرم تماس با ما

  لطفا فرم زیر را پر کنید ، همکاران ما در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.