ماموریت شرکت کیمیا رشد صنعت البرز

1. مشارکت در تامبن سلامتی مردم جامعه ایران از طریق تولید مکمل های پودر چربی و افزودنی های سالم و مطمین و کارآمد نظیر اوره آهسته رهش و توکسین بایندر ها در صنعت خوراک دام و طیور کشور

2.ارتقا استانداردهای بهداشتی تولیدات صنعت خوراک دام و طیور

3.نفوذ در بازارهای منطقه ای و خاورمیانه

 

چشم انداز شرکت کیمیا رشد صنعت البرز

1. تثبیت موقعیت شرکت در زمینه تولیدات افزودنی های صنعت خوراک دام و طیور کشور طی یک سال آینده

2. افزایش سبد محصولات شرکت در زمینه مکمل های پودر چربی و سایر افزودنی های دانش محور صنعت خوراک دام و طیور

3.تبدیل شدن به الگویی جوان، کارآمد، دانش محور و حرفه ای در کسب و کار

4. شناخته شدن به عنوان برند در صنعت خوراک دام و طیور کشور