مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت کیمیا رشد صنعت البرز

مسئولیت اجتماعی (Corporate Social Responsibility) در یک تعریف کلی به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. به عبارت دیگر فعالیت‌هایی است که پیش برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد.

شرکت کیمیا رشد صنعت البرز با باور عمیق به نقش خود در صنعت خوراک دام و طیور کشور نقشه راه خود را در مسئولیت های اجتماعی برسیاست های زیر تدوین نموده است.

۱. بهره وری: شرکت کیمیا رشد صنعت البرز با کمک علمی و افزایش دانش مشتریان در زمینه تغذیه دام و طیور در جهت افزایش بهره وری واحدهای تولیدی تلاش می کند

۲. تامین مواد اولیه: این شرکت چرخه تامین مواد اولیه با کیفیت بالا و پایدار را به دقت بررسی و انتخاب می کند.

۳. محیط زیست: به حداقل رساندن استفاده از پلاستیک و نایلون و کاهش مصرف کاغذ در چرخه تولید و نیز دقت در تفکیک زباله های تولیدی و قابل بازیافت از برنامه های مهم شرکت کیمیا رشد صنعت البرز می باشد.

۴. محصولات تولیدی: عدم استفاده از مواد شیمیایی مضر و خطرناک در پروسه تولید از مهمترین مسئولیت های اجتماعی این شرکت می باشد.

۵. ارتباطات و مشارکت: شرکت کیمیا رشد صنعت البرز می داند که گفتگو و مشارکت منظم با ذینفعان، ضروری است. ما به گزارشدهی عملکرد خود از طریق ارائه اطلاعات کاملاً مرتبط به گروه های قانونی ذینفع، متعهد هستیم و ارتباط مدام و مستمر با شرکای تجاری، نمایندگان فروش و عاملیت های پخش و ارزش آفرینی و سود رسانی به مجموعه های همکار را در برنامه های کاری خود داریم.

۶. امور اجتماعی: شرکت در فعالیت های اجتماعی و تشویق کارمندان و پرسنل جهت شرکت در فعالیت های عام المنفعه

۷. رقابت: شرکت کیمیا رشد صنعت البرز از سرمایه گذاری آزاد حمایت می کنند. ما به دنبال رقابت عادلانه و اخلاقی و درون چارچوب قوانین رقابت اجرایی هستیم.

۸. بهداشت، ایمنی، امنیت و محیط زیست: شرکت کیمیا رشد صنعت البرز، رویکردی سیستماتیک در مورد بهداشت، ایمنی، امنیت و مدیریت محیط زیست دارد تا به بهبود مستمر عملکرد دست پیدا کنند. این شرکت خود را ملزم به رعایت کلیه استانداردهای مربوط به HSE می داند.