مقالات
By کیمیا رشد صنعت / دی ۱۶, ۱۴۰۱

مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین

عنوان مقاله: مقایسه اثر تغذیه منابع اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع در دوره نزدیک به زایمان بر روی فراسنجه های...

بیشتر بخوانید
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / دی ۱۶, ۱۴۰۱

متاآنالیز اثر روغن های گیاهی غنی از ۱۸:۲n-6 روی ترکیب اسیدهای چرب شیر در گاوهای شیرده

زمینه مطالعاتی: وارد کردن چربی های گیاهی غنی از اسیدهای چرب غیراشباع در جیره گاوهای شیرده می تواند به عنوان...

بیشتر بخوانید
مدل سازی و بهینه سازی فرآیند آسیاب کردن غلات برای تولید خوراک طیور در آسیاب چکشی با استفاده از روش سطح پاسخ
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / اسفند ۲, ۱۳۹۹

مدل سازی و بهینه سازی فرآیند آسیاب کردن غلات برای تولید خوراک طیور در آسیاب چکشی با استفاده از روش سطح پاسخ

از آنجا که خوراک طیور بخش بزرگی از هزینه های صنعت پرورش طیور را به خود اختصاص می دهد، می...

بیشتر بخوانید
مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / آبان ۱۶, ۱۳۹۹

مقایسه تاثیر پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا گیاهی و حیوانی بر عملکرد تولیدی، تولید مثلی و کیفیت تخم مرغ در مرغ مادر گوشتی مسن

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر دو نوع پودر چربی کلسیمی اُمگا۳ با منشا حیوانی و گیاهی بر عملکرد تولیدی،...

بیشتر بخوانید
اثر افزودن نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی به جیره بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های نر مغانی
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / خرداد ۳۱, ۱۳۹۹

اثر افزودن نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی به جیره بر عملکرد، ویژگی های لاشه و کیفیت گوشت بره های نر مغانی

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر جیره های حاوی نمک های کلسیمی روغن پالم و روغن ماهی بر عملکرد، ویژگی...

بیشتر بخوانید
اثر افزودن ساکارز با و بدون و نمک کلسیمی روغن ماهی بر عملکرد، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر هلشتاین
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / خرداد ۲۱, ۱۳۹۹

اثر افزودن ساکارز با و بدون و نمک کلسیمی روغن ماهی بر عملکرد، تخمیر شکمبه، قابلیت هضم مواد و فراسنجه‌های خونی گوساله‌های نر هلشتاین

این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن ساکارز به جیره با و بدون نمک کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی بر...

بیشتر بخوانید
جداسازی و شناسائی قارچ های مولد آنزیم فیتاز به منظور استخراج و استفاده آنزیم در خوراک دام و طیور
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

جداسازی و شناسائی قارچ های مولد آنزیم فیتاز به منظور استخراج و استفاده آنزیم در خوراک دام و طیور

عنوان مقاله: جداسازی و شناسائی قارچ های مولد آنزیم فیتاز به منظور استخراج و استفاده آنزیم در خوراک دام و...

بیشتر بخوانید
اثر استفاده از مکمل نمک‌های‌کلسیمی اسیدهای‌چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره انتقال
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / شهریور ۳۱, ۱۳۹۸

اثر استفاده از مکمل نمک‌های‌کلسیمی اسیدهای‌چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای دوره انتقال

هدف این تحقیق مقایسه اثر نمک‌های ‌کلسیمی حاوی اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع بر عملکرد گاوهای ‌شیری در دورۀ انتقال...

بیشتر بخوانید
تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش های قزل دوره انتقال
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / تیر ۷, ۱۳۹۸

تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش های قزل دوره انتقال

سابقه و هدف: دوره انتقال در دام های شیری به دلیل تغییرات ناگهانی و عمیق فیزیولوژیکی و متابولیکی حین گذر...

بیشتر بخوانید
بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی
مقالات
By کیمیا رشد صنعت / خرداد ۲۱, ۱۳۹۷

بررسی کارایی تغذیه ای نمک های کلسیمی پوشش دار روغن ماهی در شرایط برون و درون تنی

هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان مواد مغذی و الگوی اسیدهای چرب، میزان مقاومت در برابر زیست هیدروژنه شدن (بیوهیدروژناسیون)...

بیشتر بخوانید