بهینه سازی عملکرد گاوها با مکمل چربی.

مکمل چربی: ۷ واقعیت برای بهینه سازی عملکرد دام

هنگامی که صحبت از “دستیابی به بالاترین عملکرد در گله های شیری” ما می شود. چه در بهره وری شیر، چربی شیر، یا وضعیت بدن و بهره وری. مکمل های چربی نقش مهمی ایفا می کنند.

تحقیقات اخیر. مانند تأثیرات اسیدهای چرب منفرد بر عملکرد گاو، نشان می دهد. که کارهای زیادی باید انجام شود. نه فقط به عنوان یک منبع متمرکز انرژی.

با درک اسیدهای چرب سازنده. مکمل‌های چربی و نحوه تأثیر آنها بر واکنش‌ها و تجزیه مواد مغذی. تولیدکنندگان لبنیات می‌توانند. مناطق خاصی از عملکرد لبنیات را هدف قرار داده. و بهبود بخشند.

۷ موردی که تولیدکنندگان لبنیات باید هنگام بررسی مکمل چربی در نظر بگیرند:

  1. اسیدهای چرب بیشتر از چربی باشند.

رژیم غذایی نشخوارکنندگان از ۵ اسید چرب ضروری تشکیل شده است. که هر کدام از آنها به طور متفاوتی در بدن گاو استفاده می شود. مطالعات اخیر. در مورد این موضوع بر روی ۲ مورد از این اسیدهای چرب.C16: 0 (پالمتیک) و C18: 1 (اولئیک). و اثرات آنها. بر عملکرد گاو در مراحل خاص شیردهی متمرکز شده است.

C18: 1 هضم کل چربی رژیم غذایی را بهبود می بخشد. که تأمین انرژی را افزایش می دهد. همچنین هورمون انسولین را افزایش می دهد. که به تجزیه مواد مغذی برای بهبود وضعیت بدن کمک می کند. این به ویژه هنگامی مفید است که در اوایل شیردهی ارائه شود. همچنین نشان داده شده است که این اسید چرب با تقویت رشد تخمک و جنین. باروری را افزایش می دهد.

در مقابل. C16: 0  باعث افزایش تجزیه مواد مغذی در شیر. به ویژه تولید چربی شیر می شود. با در نظر گرفتن این مورد. C16: 0  ممکن است. در اواسط و اواخر شیردهی زمانی که گاو دیگر در شرایط بدنی قرار ندارد.مفیدتر باشد. بر عکس. لزوم دقت در مصرف مکمل ها را در دوره جدید نشان می دهد.

  1. مکمل چربی در اوایل شیردهی مفید است.

هنگام بررسی اثرات اسیدهای چرب خاص. بر عملکرد گاو در مراحل مختلف شیردهی. اساس را در نظر داشته باشید. این مبنایی برای درک مزایای مکمل های اولیه است.

نیکو رشد پایا یک مکمل چربی محافظت شده از ذرت حاوی C16: 0 تا C18: 1 تولید کرده است. که درصد چربی. بیشتر (بدون مکمل چربی) بدون تأثیر نامطلوب. بر وضعیت بدن است.

به همین دلیل. تولید شیر را می توان بدون آسیب رساندن به وضعیت بدن، جایی که مناسب ترین مکمل. بر اساس نسبت اسید چرب ارائه می شود. بهبود بخشید.

  1. مکمل های چربی زود هنگام در اواخر شیردهی مفید است.

مکمل های چربی. در اوایل شیردهی به شدت بر عملکرد کلی شیردهی تأثیر گذاشته است. در واقع کاری که در اوایل شیردهی انجام می‌دهیم. می‌تواند به وضوح بر عملکرد شیردهی تأثیر بگذارد.

۴. اسیدهای چرب باید در شکمبه محافظت شوند.

برای مشاهده فواید اسیدهای چرب منفرد. مهم است. که از چربی های محافظت شده از شکمبه استفاده کنید. تا اطمینان حاصل شود. که برای جذب به روده کوچک می رسند. و در هضم فیبر در شکمبه دخالت نمی کنند.

اگر شکمبه هضم کننده. فیبر چربی درمان نشود. بسیاری از گونه های باکتریایی را می کشد. و هضم فیبر را کاهش می دهد.

محافظت از شکمبه. برای جلوگیری از کاهش قابلیت هضم فیبر شکمبه و اطمینان از اینکه اسیدهای چرب غیراشباع مانند C18: 1 برای جذب به روده کوچک از طریق شکمبه منتقل می شود، مهم است.

ما از شکمبه در برابر چربی محافظت می‌کنیم. از کاهش قابلیت هضم فیبر جلوگیری می‌کنیم. در حالی که از چربی شکمبه تا از بیوهیدروژناسیون اسیدهای چرب غیراشباع جلوگیری کنیم. تا اطمینان حاصل کنیم. که آنها برای مزایای عملکردی به روده کوچک منتقل می شوند.

  1. اندازه گرانول مکمل های چربی مهم است.

به عنوان یک روش استاندارد. صنعتی برای رساندن اسیدهای چرب C18: 1 و C16: 0 به گاوهای شیری. توجه به ماهیت فیزیکی مکمل‌های چربی نمک کلسیم و تأثیر این محصولات بر میزان محافظت از شکمبه مهم است.

  1. تصمیمات باید بر اساس اهداف شما باشند.

اگر چه چربی همچنان انرژی اصلی. گاوهای شیری را تأمین می کند. نحوه استفاده تولیدکنندگان. از آن برای دستکاری عملکرد سطح مزرعه. باید با قراردادهای فردی شیر و اهداف تجاری تعیین شود.

چربی دارای بالاترین چگالی انرژی. در بین هر عنصر است. ۲.۵ برابر غلظت انرژی منابع غلات. جایگزینی منابع انرژی کربوهیدرات با چربی، تولید متان، یک گاز گلخانه‌ای قدرتمند را نیز کاهش می‌دهد.

ایده ای شایسته با تأکید روزافزون بر تعهد ما به محیط زیست.

  1. روغن پالم منبع مهمی از اسیدهای چرب C16: 0 و C18: 1 است. مهم است که خرماهای پایدار را انتخاب کنید.

به طور کلی. روغن های گیاهی مختلف غنی از اسید چرب خاصی هستند. روغن پالم. تنها منبع اصلی اسید پالمتیک است. اگر چه حاوی سطوح قابل توجهی از اسید چرب C18: 1 است. این امر آن را به منبع ارزشمندی. در تولید خوراک دام تبدیل می کند.

با این حال. بسیار مهم است. که اطمینان حاصل شود. که روغن پالم به روشی اخلاقی و پایدار رشد می کند. و به دست می آید.

اگر چه تنها ۷.۵ % از زمین های اختصاص داده شده. برای دانه های روغنی گیاهی کشت می شود. و بیشتر آن در مزارع کوچکی. که تأمین نیازهای اولیه از جمله غذا مهم است. کشت می شود. بیش از ۴۰ % از تولید روغن نباتی. در جهان از خرما حاصل می شود. برق، آموزش و بهداشت و درمان .

از آنجایی که مشتقات روغن پالم اساس اکثر محصولات روغن خوراک ما هستند. باید بتوانیم. همچنان ابزارهایی را برای کشاورزان. برای افزایش بهره‌وری در مزارع خود بدون به خطر انداختن. محیط‌ زیست فراهم کنیم.

مکمل چربی به طور خلاصه

واضح است. که وقتی اثرات اسیدهای چرب خاص در مراحل مختلف شیردهی مشخص شود. می توان از مکمل های چربی برای بهینه سازی عملکرد گله استفاده کرد. و در عین حال. به عنوان یک منبع انرژی اولیه و فشرده عمل کرد.

منبع: سایت مگالاک

برای کسب اطلاعات بیشتر، مشاوره مصرف و استعلام قیمت مکمل های پودر چربی نیکو رشد پایا، پودر چربی کلسیمی و پودر چربی خالص به قسمت محصولات سایت مراجعه نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *