علف به تنهایی پاسخگوی نیازهای غذایی گاوهای شیری نخواهد بود. در اینجا جدیدترین تحقیقات در مورد مکمل های کنسانتره برای حفظ مولد، باروری و شادی گله شیری شما در طول ماه های بهار و تابستان آورده شده است. این یکی از زیباترین مناظر حومه بریتانیا در تابستان است. نمایی از گله گاوهایی که با خوشحالی ازمراتع آفتابگردان دور می شوند. بله، دامداران، علوفه ارزان و فراوانی برای گله های خود فراهم می کنند. با ...

هنگامی که صحبت از دستیابی به بالاترین عملکرد در گله های شیری ما می شود - چه در بهره وری شیر، چربی شیر، یا وضعیت بدن و بهره وری - مکمل های چربی نقش مهمی ایفا می کنند. تحقیقات اخیر، مانند تأثیرات اسیدهای چرب منفرد بر عملکرد گاو، نشان می دهد که کارهای زیادی باید انجام شود، نه فقط به عنوان یک منبع متمرکز انرژی. دکتر ریچارد کرکلند، مدیر فنی جهانی در Volac Wilmar Feed Ingredients، توضیح می‌دهد: با...

خوب، به سرعت اتفاق افتاد. ناگهان روزهای طولانی بهار و آسمان آبی تابستان مثل یک خاطره دور می ماند. پاییز فرا رسیده است و جک فراست خود را آماده می کند تا سرمای تلخ زمستان را به مزارع لبنیات در انگلستان بیاورد. این بدان معنی است که زمان اقدام فرا رسیده است. حداقل اگر می خواهید گله شیری خود را در این زمستان شاد، سالم و سودآور نگه دارید - مطمئناً این کار را می کنید. ما نکاتی را در مورد آماده سازی زم...

بهینه سازی چربی ها در گله های شیری برای افزایش بهره وری مکمل چربی: کاهش پیچیدگی بیایید دور دام ها نکوبیم. تغذیه گاوهای شیری یک عمل متعادل کننده ظریف است. اما چه زمانی به درستی فهمیده شد؟ با حفظ سلامت و مولد نگه داشتن گله، پتانسیل افزایش بهره وری و افزایش چربی شیر را دارید. بنابراین، شما باید از ماشین حساب چربی تغذیه رایگان ما به طور کامل استفاده کنید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که ...

فقط کشاورزان در تابستان به زمستان و در زمستان به تابستان فکر می کنند. اما دلیل این امر این است که فکر کردن به آینده کلید موفقیت است. از آفتاب لذت ببرید و بپرسید: "این زمستان در سبد های تغذیه خود چه خواهم گذاشت؟" خیلی طبیعی است که اینطور فکر کنیم. با این حساب، چگونه بفهمیم که تغذیه زمستانی واقعاً موفق است .... تحلیل سیلوها اگر می خواهید برای تغذیه موفقی داشته باشید، به سیلو با کیفیت نیاز داری...