یک روش قدیمی در سبک زندگی کشاورزی وجود دارد. عمل ساده دوشیدن گاو به ابتدای انقلاب کشاورزی برمی گردد. با این حال. دامداری مدرن دائماً به دنبال نوآوری های جدید است . و جدیدترین آنها می تواند بهره وری شیر را افزایش دهد. کیفیت شیر ​​را بهبود بخشد و هزینه تولید محصولات سفید را کاهش دهد. در اینجا برخی از آخرین فناوری هایی که در حال تبدیل شدن به یک مزرعه لبنی هستند، آورده شده است. در همه جا از ...

ولکا ویلمر یک چربی جدید محافظت شده. از شکمبه را در EuroTier 2018 ارائه  کرد. مگا مکس برای تعادل بهینه تولید و وضعیت  ولکا ویلمر مفتخر. به ارائه مگا مکس است. مکمل چربی چند منظوره. برای گاوهای شیرده. و سایر نشخوارکنندگان. با هدف بهبود تولید شیر. چربی شیر. باروری و وضعیت بدن در دوران شیردهی. این جدیدترین چربی محافظت شده. از شکمبه در خانواده محصولات مگالاک است. مگا مکس مزایای نمک کلسیم...

 در بهار امسال. با در نظر گرفتن گزینه هایی. برای به حداقل رساندن. درصد خطر چربی شیر با فشار. رژیم غذایی روی گاوها و فقدان. فیبر موجود ضروری است. مکمل های حاوی کنسانتره. مناسب و محصولات چربی خاص ("High-C16") می توانند. به کاهش این خطرات کمک کنند.   چرای گاو نشان‌دهنده. یک دوره تغییر رژیم غذایی. قابل توجه است. زیرا حیوانات با علف‌های تازه. با مکمل‌های غذایی کمتر. نسبت به سیلوی تخمیر شده....

چربی بیشتر، سود بیشتر: چرا چربی بخوریم؟ ما انسان ها به  چربی لقب وحشتناکی داده ایم. اما مهم است که به یاد داشته باشید. که گله شما بدون آن نمی تواند زنده بماند. نکته اصلی این است. که چربی می تواند به افزایش حاشیه سود. کسب و کار و رفاه گله شما کمک کند. این یک غذای اصلی است. که از انواع عملکردهای بیولوژیکی. از لقاح گرفته تا تولید شیر. پشتیبانی می کند.   منبع انرژی بی نظیر برای تولید شی...

شما ممکن است نشنیده باشید که گاوی شاد و بشاش باشد. اما مطمئن باشید گاوهای شما احساساتی دارند. و این احساسات می تواند تاثیر زیادی بر تولید شیر داشته باشد. مطالعات متعدد نشان می دهد که گاوهای شاد شیر بیشتری تولید می کنند. گاوهایی که استرس کمتری دارند، کورتیزول کمتری تولید می کنند، هورمون استرس که از تولید شیر جلوگیری می کند. برای شادتر کردن گله و بهبود تولید شیر چه کاری می توانید انجام دهید؟ چه کار...