اگر مانند اکثر جامعه کشاورز زندگی می کنید. کار می کنید و با دام نفس می کشید. دیدن یک حیوان در مضیقه می تواند. برای همه ناراحت کننده باشد. بنابراین در شرایطی که در حال افزایش است. استرس گرمایی در گاوهای شما یک نگرانی. بسیار واقعی و فزاینده برای دامداران. بریتانیایی و ایرلندی است. بنابراین.... استرس گرمایی چیست و چرا چنین مشکلی ایجاد می شود؟ اگر در انگلستان یا ایرلند کشاورزی می کنید. متوجه خواهید...

به گله خود کمک کنید با هر لقمه غذای بیشتری بخورند. تغذیه گاوهای شیری و مگالاک مانند jcb ها و مته ها با هم هستند. مسی فرگوسن و تراکتورها. نیوهلند و ترکیبات (مارک های دیگر موجود!)... اما واقعیت این است. که کارایی تغذیه بسیار بیشتر از. آنچه  که صرف تغذیه می شود. وجود دارد. . تأثیرات ثانویه. مانند عوامل محیطی و شیوه های پرورش می تواند. نقش مهمی در نحوه استفاده گاو از غذای خود داشته باشد. تمام...

در دهه های اخیر. صنعت لبنیات به طور مرتب به دلیل اثرات. زیست محیطی آن مورد سرزنش قرار گرفته است. هنگامی که حقایق در چارچوب در نظر گرفته می‌شوند. و رویکرد پیشروی بسیاری از کشاورزان و تولیدکنندگان لبنیات مدرن در نظر گرفته می‌شود. چشم‌انداز چندان تیره و تار نیست. 5 حقیقت در مورد انتشار مواد لبنی: کمتر از 3 % ضایعات بریتانیا از دامداری ها به دست می آید. مقایسه این بخش با سایر بخش ها. مانند...

موضوع تولید متان (CH4) برای دهه‌ها در خط مقدم اندیشه علمی بوده است. با تولید نشخوارکنندگان در مرکز بحث. پس برای کاهش تولید CH4 در صنایع لبنی چه کار می توانیم انجام دهیم؟ برای اینکه بفهمیم. چگونه می توانیم تولید CH4 را از طریق علم و تغذیه مدیریت کنیم. رئیس بخش تحقیق و توسعه و فنی Volac International، دکتر. ما با سوفی پارکر نورمن آشنا شدیم. نگاهی به داخل شکمبه به دست آوردن درک بیشتر از عملکر...

با اولین موج گرمای بهاری  افکار ما به این معطوف می شود. که چگونه می توانیم در طول بهار و تابستان با افزایش جیوه به مراقبت از گاوهای خود ادامه دهیم. همانطور که هر کشاورز باتجربه ای تایید می کند. استرس گرمایی می تواند هم ناراحت کننده و هم پرهزینه باشد. بنابراین به این نتیجه رسیدیم. زمان خوبی است تا خاطرات خود را تازه کنیم. و دانش استرس گرمایی شما را مورد آزمایش قرار دهیم. پس برای دور درست ی...