ولکا ویلمر یک چربی جدید محافظت شده. از شکمبه را در EuroTier 2018 ارائه  کرد. مگا مکس برای تعادل بهینه تولید و وضعیت  ولکا ویلمر مفتخر. به ارائه مگا مکس است. مکمل چربی چند منظوره. برای گاوهای شیرده. و سایر نشخوارکنندگان. با هدف بهبود تولید شیر. چربی شیر. باروری و وضعیت بدن در دوران شیردهی. این جدیدترین چربی محافظت شده. از شکمبه در خانواده محصولات مگالاک است. مگا مکس مزایای نمک کلسیم...

 در بهار امسال. با در نظر گرفتن گزینه هایی. برای به حداقل رساندن. درصد خطر چربی شیر با فشار. رژیم غذایی روی گاوها و فقدان. فیبر موجود ضروری است. مکمل های حاوی کنسانتره. مناسب و محصولات چربی خاص ("High-C16") می توانند. به کاهش این خطرات کمک کنند.   چرای گاو نشان‌دهنده. یک دوره تغییر رژیم غذایی. قابل توجه است. زیرا حیوانات با علف‌های تازه. با مکمل‌های غذایی کمتر. نسبت به سیلوی تخمیر شده....

چربی بیشتر، سود بیشتر: چرا چربی بخوریم؟ ما انسان ها به  چربی لقب وحشتناکی داده ایم. اما مهم است که به یاد داشته باشید. که گله شما بدون آن نمی تواند زنده بماند. نکته اصلی این است. که چربی می تواند به افزایش حاشیه سود. کسب و کار و رفاه گله شما کمک کند. این یک غذای اصلی است. که از انواع عملکردهای بیولوژیکی. از لقاح گرفته تا تولید شیر. پشتیبانی می کند.   منبع انرژی بی نظیر برای تولید شی...

با چربی هایی که می توانند. بهره وری گاوهای شیری را. تغییر دهند آشنا شوید. بهترین چربی ها یا بهتر بگوییم اسیدهای چرب برای گله شما کدامند؟ اسیدهای چرب مختلفی در طبیعت وجود دارد. و تأثیر آنها بر تغذیه با لبنیات می تواند. باعث ایجاد تغییراتی شود. بیایید به اسیدهای چرب. که گاوهای شیری بیشترین مصرف را دارند. و می توانند بیشترین تأثیر را. بر بهره وری گله شیری شما داشته باشند. توجه کنیم.   اسید پا...

علف به تنهایی. پاسخگوی نیازهای غذایی گاوهای شیری نخواهد بود. دامداران. علوفه ارزان. و فراوانی برای گله های خود فراهم می کنند. با این حال. علف به تنهایی نمی تواند. مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری را نه تنها از نظر بهره وری. بلکه از نظر باروری تأمین کند. این امر می تواند. منجر به تعادل انرژی منفی. از دست دادن وضعیت بدن. و کاهش تولید شیر شود. تحقیقات اخیر در مورد استفاده از کنسانتره  و مکمل ...