تحول لبنیات با فناوری جدید کشاورزی

 یک روش قدیمی در سبک زندگی کشاورزی وجود دارد. عمل ساده دوشیدن گاو به ابتدای انقلاب کشاورزی برمی گردد. با این حال. دامداری مدرن دائماً به دنبال نوآوری های جدید است . و جدیدترین آنها می تواند بهره وری شیر را افزایش دهد. کیفیت شیر ​​را بهبود بخشد و هزینه تولید محصولات سفید را کاهش دهد. در اینجا برخی از آخرین فناوری هایی که در حال تبدیل شدن به یک مزرعه لبنی هستند، آورده شده است. در همه جا از ...
باید ها و نباید ها

جریان نقدینگی اغلب جزو موانعی است. که می تواند یک کسب و کار را از بین ببرد. تسلط بر آن دشوار است. اما یادگیری آن قطعاً غیرممکن نیست. توجه بیشتر به امور مالی می تواند به درک کامل تری از تجارت منجر شود. و در سودآوری و کارآیی بیشتر به شما کمک کند. اداره یک دامداری موفق خیلی آسان نیست. برای برتری واقعی. دامداران باید یک همه فن حریف و آچار فرانسه در برخی حوزه ها شوند. بدون دانش متنوع و بروز شده از ...