نکات جوجه کشی 2020 

1 – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند. می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟

2 – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟

3 – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند.

4 – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود را تماشا کردید؟

5 – تخم مرغ داغ به کیفیت جوجه آسیب می رساند.

6 – هر چند وقت یکبار تخم مرغ هایی که به هچری شما وارد می شوند. را برای ترک های خط مو بررسی می کنید؟

7 – آیا برنامه تعمیر و نگهداری جوجه کشی در محل دارید؟

8 – مدیریت دمای اتاق نگهداری جوجه.

9 – آیا شما به طور منظم برای خسارت ناشی از انتقال چک می کنید؟

10 – برای شناسایی مشکلات چرخاندن تخم مرغ. زباله های جوجه کشی را به طور منظم بررسی کنید.

11 – کالیبره کردن سنسورهای الکترونیکی رطوبت.

12 – کف های ستر را خشک نگه دارید.

13 – راحت نگه داشتن جوجه ها.

14 – تخم مرغ ها را از قبل گرم کنید.

15 – سنسورهای CO2 را به طور منظم کالیبره کنید.

16 – پروب های کالیبراسیون دما.

17 – ارزیابی جایگزین های ضد عفونی کننده تخم مرغ جوجه کشی.

18 – مکان یابی صحیح کالسکه های هچر.

19 – کالیبراسیون صفر سنسورهای فشار.

20 – متعادل کردن یک ست در ست های تک مرحله ای.

21 – کیفیت تخم مرغ جوجه کشی را با نور UV بررسی کنید.

22 – بهترین درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ چیست؟

23 – لک زدن زرده تخم مرغ.

24 – هواداران را در ستترها و هچرهای خود حفظ کنید.

25 – هنگام تغییر فن های Difffenet در دستگاه جوجه کشی مراقب باشید.

26 – تجزیه و تحلیل حمل تخم مرغ با دوربین تصویربرداری حرارتی.

27 – آیا عملکرد جوجه خود را به درستی اندازه گیری و محاسبه می کنید؟

28 – اگر برای بهبود جوجه‌آوری (SPIDES) تخم‌های ذخیره‌شده را حرارت می‌دهید. چه مدت باید تخم‌ها را گرم نگه دارید؟

29 – کشش پس از کاهش وزن جوجه – طبیعی چیست؟

30 – نحوه کالیبره کردن و استفاده از خوانش های دما که با تینی تگ لاگرها گرفته شده است.

31 – از داده های تلفات آب برای ارزیابی عملکرد تنظیم کننده استفاده کنید. 

32 – نحوه محاسبه صحیح تلفات آب.

33 – بررسی تخمک های تازه برای رشد ناخواسته جنین.

34 – ضربه زدن به هدف باردهی جوجه.

35 – آیا ما هوای کافی را به دستگاه های جوجه کشی خود تامین می کنیم؟

36 – چیدمان جعبه جوجه برای اتاق های نگهداری جوجه با تهویه لامینار.

37 – از داده های جوجه کشی خود حداکثر استفاده را ببرید. استفاده از Pivot Tables برای تقویت مدیریت جوجه کشی.

38 – اندازه گیری دقیق دمای دریچه.

39 – چگونه زمان واکسیناسیون In Ovo را بهینه کنیم؟

40 – استفاده از موبایل خود به عنوان ابزاری قدرتمند در هچری.

41 – استفاده صحیح از لاگرهای Tinytag برای اندازه گیری دمای پوسته تخم مرغ.

42 – آیا گوشی هوشمند شما برای بردن به هچری امن است؟

مشخصات:

فرمت کتاب: PDF

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 13 مگابایت

تاریخ انتشار: 2020

منبع: کیمیا رشد صنعت البرز/https://kimiyaroshd.com

نکات جوجه کشی 2017

 1 – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند، می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟

 2 – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟

 3 – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند.

 4 – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود را تماشا کردید؟

 5 – تخم مرغ داغ به کیفیت جوجه آسیب می رساند.

6 – هر چند وقت یک بار تخم مرغ هایی که به هچری شما وارد می شوند را برای ترک های مویی بررسی می کنید؟

7 – آیا برنامه تعمیر و نگهداری جوجه کشی در محل دارید؟

8 – مدیریت دمای اتاق نگهداری جوجه.

9 – آیا به طور منظم برای خسارت ناشی از انتقال چک می کنید؟

10 – زباله های جوجه کشی را به طور مرتب بررسی کنید تا مشکلات چرخش تخم مرغ را شناسایی کنید.

11 – کالیبره کردن سنسورهای الکترونیکی رطوبت.

12 – کف های ستر را خشک نگه دارید.

13 – راحت نگه داشتن جوجه ها.

14 – تخم مرغ ها را از قبل گرم کنید.

15 – سنسورهای CO2 را به طور مرتب کالیبره کنید.

16 – پروب های کالیبراسیون دما.

17 – ارزیابی جایگزین های ضد عفونی کننده تخم مرغ های جوجه کشی.

18 – مکان یابی صحیح کالسکه های هچر.

19 – کالیبراسیون صفر سنسورهای فشار.

20 – متعادل کردن یک ست در ست های تک مرحله ای.

21 – کیفیت تخم مرغ جوجه کشی را با نور UV بررسی کنید.

22 – بهترین درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ چیست؟

مشخصات:

فرمت کتاب: PDF

تعداد صفحات: 25

حجم فایل: 1.55 مگابایت

تاریخ انتشار: 2017

منبع: کیمیا رشد صنعت البرز/https://kimiyaroshd.com