نکات جوجه کشی ۲۰۲۰ 

۱ – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند. می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟

۲ – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟

۳ – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند.

۴ – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود را تماشا کردید؟

۵ – تخم مرغ داغ به کیفیت جوجه آسیب می رساند.

۶ – هر چند وقت یکبار تخم مرغ هایی که به هچری شما وارد می شوند. را برای ترک های خط مو بررسی می کنید؟

۷ – آیا برنامه تعمیر و نگهداری جوجه کشی در محل دارید؟

۸ – مدیریت دمای اتاق نگهداری جوجه.

۹ – آیا شما به طور منظم برای خسارت ناشی از انتقال چک می کنید؟

۱۰ – برای شناسایی مشکلات چرخاندن تخم مرغ. زباله های جوجه کشی را به طور منظم بررسی کنید.

۱۱ – کالیبره کردن سنسورهای الکترونیکی رطوبت.

۱۲ – کف های ستر را خشک نگه دارید.

۱۳ – راحت نگه داشتن جوجه ها.

۱۴ – تخم مرغ ها را از قبل گرم کنید.

۱۵ – سنسورهای CO2 را به طور منظم کالیبره کنید.

۱۶ – پروب های کالیبراسیون دما.

۱۷ – ارزیابی جایگزین های ضد عفونی کننده تخم مرغ جوجه کشی.

۱۸ – مکان یابی صحیح کالسکه های هچر.

۱۹ – کالیبراسیون صفر سنسورهای فشار.

۲۰ – متعادل کردن یک ست در ست های تک مرحله ای.

۲۱ – کیفیت تخم مرغ جوجه کشی را با نور UV بررسی کنید.

۲۲ – بهترین درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ چیست؟

۲۳ – لک زدن زرده تخم مرغ.

۲۴ – هواداران را در ستترها و هچرهای خود حفظ کنید.

۲۵ – هنگام تغییر فن های Difffenet در دستگاه جوجه کشی مراقب باشید.

۲۶ – تجزیه و تحلیل حمل تخم مرغ با دوربین تصویربرداری حرارتی.

۲۷ – آیا عملکرد جوجه خود را به درستی اندازه گیری و محاسبه می کنید؟

۲۸ – اگر برای بهبود جوجه‌آوری (SPIDES) تخم‌های ذخیره‌شده را حرارت می‌دهید. چه مدت باید تخم‌ها را گرم نگه دارید؟

۲۹ – کشش پس از کاهش وزن جوجه – طبیعی چیست؟

۳۰ – نحوه کالیبره کردن و استفاده از خوانش های دما که با تینی تگ لاگرها گرفته شده است.

۳۱ – از داده های تلفات آب برای ارزیابی عملکرد تنظیم کننده استفاده کنید. 

۳۲ – نحوه محاسبه صحیح تلفات آب.

۳۳ – بررسی تخمک های تازه برای رشد ناخواسته جنین.

۳۴ – ضربه زدن به هدف باردهی جوجه.

۳۵ – آیا ما هوای کافی را به دستگاه های جوجه کشی خود تامین می کنیم؟

۳۶ – چیدمان جعبه جوجه برای اتاق های نگهداری جوجه با تهویه لامینار.

۳۷ – از داده های جوجه کشی خود حداکثر استفاده را ببرید. استفاده از Pivot Tables برای تقویت مدیریت جوجه کشی.

۳۸ – اندازه گیری دقیق دمای دریچه.

۳۹ – چگونه زمان واکسیناسیون In Ovo را بهینه کنیم؟

۴۰ – استفاده از موبایل خود به عنوان ابزاری قدرتمند در هچری.

۴۱ – استفاده صحیح از لاگرهای Tinytag برای اندازه گیری دمای پوسته تخم مرغ.

۴۲ – آیا گوشی هوشمند شما برای بردن به هچری امن است؟

مشخصات:

فرمت کتاب: PDF

تعداد صفحات: ۵۲

حجم فایل: ۱۳ مگابایت

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

منبع: کیمیا رشد صنعت البرز/https://kimiyaroshd.com

نکات جوجه کشی ۲۰۱۷

 1 – آیا می دانستید که اگر جوجه ها به مدت طولانی در دمای بالا نگهداری شوند، می تواند بر رشد آنها تأثیر بگذارد؟

 2 – امتیاز مکونیوم شما چقدر است؟

 3 – اجازه دهید تخم مرغ شما را راهنمایی کند.

 4 – آخرین بار چه زمانی چرخش تخم های خود را تماشا کردید؟

 5 – تخم مرغ داغ به کیفیت جوجه آسیب می رساند.

۶ – هر چند وقت یک بار تخم مرغ هایی که به هچری شما وارد می شوند را برای ترک های مویی بررسی می کنید؟

۷ – آیا برنامه تعمیر و نگهداری جوجه کشی در محل دارید؟

۸ – مدیریت دمای اتاق نگهداری جوجه.

۹ – آیا به طور منظم برای خسارت ناشی از انتقال چک می کنید؟

۱۰ – زباله های جوجه کشی را به طور مرتب بررسی کنید تا مشکلات چرخش تخم مرغ را شناسایی کنید.

۱۱ – کالیبره کردن سنسورهای الکترونیکی رطوبت.

۱۲ – کف های ستر را خشک نگه دارید.

۱۳ – راحت نگه داشتن جوجه ها.

۱۴ – تخم مرغ ها را از قبل گرم کنید.

۱۵ – سنسورهای CO2 را به طور مرتب کالیبره کنید.

۱۶ – پروب های کالیبراسیون دما.

۱۷ – ارزیابی جایگزین های ضد عفونی کننده تخم مرغ های جوجه کشی.

۱۸ – مکان یابی صحیح کالسکه های هچر.

۱۹ – کالیبراسیون صفر سنسورهای فشار.

۲۰ – متعادل کردن یک ست در ست های تک مرحله ای.

۲۱ – کیفیت تخم مرغ جوجه کشی را با نور UV بررسی کنید.

۲۲ – بهترین درجه حرارت برای نگهداری تخم مرغ چیست؟

مشخصات:

فرمت کتاب: PDF

تعداد صفحات: ۲۵

حجم فایل: ۱.۵۵ مگابایت

تاریخ انتشار: ۲۰۱۷

منبع: کیمیا رشد صنعت البرز/https://kimiyaroshd.com