دانلود مجله Texel Journal سال 2013

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال 1974 شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از 2000 عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه 5000 بره، 20000 ماده و 1500 نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با 19 کلوپ منطقه ای آن در حدود 12000 قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق 35 بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال 2013:
-تاریخچه ی تکسل های استرالیا
– گزارشات فروش انجمن در سال 2013
– مدیریت و کنترل کردن تاثیرات بر تغذیه
– آزمایش پشم
– بهینه سازی میزان چربی در نژاد تکسل
– بهبودهای عمده در صفات تجاری
– داوران نمایش و فروش 2013
– نتایج مسابقه گله 2013

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: 258
حجم فایل: 13.39 مگابایت
تاریخ انتشار: 2013
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

دانلود مجله Texel Journal سال 2012

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال 1974 شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از 2000 عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه 5000 بره، 20000 ماده و 1500 نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با 19 کلوپ منطقه ای آن در حدود 12000 قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق 35 بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال 2012:
-پرورش بهتر
– دوازده بلوط
– مدیریت و کنترل کردن تاثیرات بر تغذیه
– آزمایش پشم
– بهینه سازی سطح چربی-کاهش ضایعات
– قوچ های تکسل ثبت شده
– داوران نمایش و فروش 2012
– نتایج مسابقه گله 2012

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: 248
حجم فایل: 11.05 مگابایت
تاریخ انتشار: 2012
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

 

دانلود مجله Texel Journal سال 2011

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال 1974 شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از 2000 عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه 5000 بره، 20000 ماده و 1500 نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با 19 کلوپ منطقه ای آن در حدود 12000 قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق 35 بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال 2011:
-پرورش بهتر
– آیا قوچ های شما بیش از اندازه تغذیه می شوند؟
– تولید تکسل انگلیس و فرانسه، یک کنتراست شدید!
– آزمایش پشم
– ویژگی رابی مولیگان
– تاثیرات موثر یافته های ژنتیکی در رشد
– داوران نمایش و فروش 2011
– نتایج مسابقه گله 2011

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: 215
حجم فایل: 12.26 مگابایت
تاریخ انتشار: 2011
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

 

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال 1974 شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از 2000 عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه 5000 بره، 20000 ماده و 1500 نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با 19 کلوپ منطقه ای آن در حدود 12000 قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق 35 بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال 2010:
-نامه ای از آمریکای جنوبی
– تلقیح مصنوعی
– تغییرات آب و هوایی
– ثبت یک قوچ تکسل ولزی
– دعوت نامه فروش گوسفند های مولد
– گزارش های کلوپ منطقه ای
– داوران نمایش و فروش 2010
– نتایج مسابقه گله 2010

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: 184
حجم فایل: 11.15 مگابایت
تاریخ انتشار: 2010
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

دانلود مجله Texel Journal سال 2008

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال 1974 شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از 2000 عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه 5000 بره، 20000 ماده و 1500 نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با 19 کلوپ منطقه ای آن در حدود 12000 قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق 35 بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال 2008:
– ثبت عملکرد گله تکسل در برونید ماور
– گزارشات فروش انجمن در سال 2008
– آینده روشن گله تکسل
– نقشه کلوپ منطقه ای
– آخرین یافته های پروژه CST
– نژاد تکسل
– داوران نمایش و فروش 2008
– نتایج مسابقه گله 2008

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: 184
حجم فایل: 110.37 مگابایت
تاریخ انتشار: 2008
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com