دانلود مجله Texel Journal سال 2013

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال ۲۰۱۳:
-تاریخچه ی تکسل های استرالیا
– گزارشات فروش انجمن در سال ۲۰۱۳
– مدیریت و کنترل کردن تاثیرات بر تغذیه
– آزمایش پشم
– بهینه سازی میزان چربی در نژاد تکسل
– بهبودهای عمده در صفات تجاری
– داوران نمایش و فروش ۲۰۱۳
– نتایج مسابقه گله ۲۰۱۳

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۲۵۸
حجم فایل: ۱۳.۳۹ مگابایت
تاریخ انتشار: ۲۰۱۳
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

دانلود مجله Texel Journal سال 2012

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال ۲۰۱۲:
-پرورش بهتر
– دوازده بلوط
– مدیریت و کنترل کردن تاثیرات بر تغذیه
– آزمایش پشم
– بهینه سازی سطح چربی-کاهش ضایعات
– قوچ های تکسل ثبت شده
– داوران نمایش و فروش ۲۰۱۲
– نتایج مسابقه گله ۲۰۱۲

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۲۴۸
حجم فایل: ۱۱.۰۵ مگابایت
تاریخ انتشار: ۲۰۱۲
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

 

دانلود مجله Texel Journal سال 2011

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال ۲۰۱۱:
-پرورش بهتر
– آیا قوچ های شما بیش از اندازه تغذیه می شوند؟
– تولید تکسل انگلیس و فرانسه، یک کنتراست شدید!
– آزمایش پشم
– ویژگی رابی مولیگان
– تاثیرات موثر یافته های ژنتیکی در رشد
– داوران نمایش و فروش ۲۰۱۱
– نتایج مسابقه گله ۲۰۱۱

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۲۱۵
حجم فایل: ۱۲.۲۶ مگابایت
تاریخ انتشار: ۲۰۱۱
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

 

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال ۲۰۱۰:
-نامه ای از آمریکای جنوبی
– تلقیح مصنوعی
– تغییرات آب و هوایی
– ثبت یک قوچ تکسل ولزی
– دعوت نامه فروش گوسفند های مولد
– گزارش های کلوپ منطقه ای
– داوران نمایش و فروش ۲۰۱۰
– نتایج مسابقه گله ۲۰۱۰

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۸۴
حجم فایل: ۱۱.۱۵ مگابایت
تاریخ انتشار: ۲۰۱۰
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com

دانلود مجله Texel Journal سال 2008

انجمن گوسفند Texel Sheep انگلیس که در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرده است. امروزه با دارا بودن بیش از ۲۰۰۰ عضو به ثبت کامل اطلاعات شجره نامه ۵۰۰۰ بره، ۲۰۰۰۰ ماده و ۱۵۰۰ نر در سال می پردازد و به بزرگترین ثبت کننده اطلاعات نژاد تکسل گوسفندان در دنیا تبدیل شده است. این انجمن با ۱۹ کلوپ منطقه ای آن در حدود ۱۲۰۰۰ قوچ پرورش یافته شده را در سراسر انگلستان از طریق ۳۵ بازار فروش انجمن عرضه می کند.

کشور انگلستان دارای یک جغرافیای متنوع است که نیازمندی های مختلفی را در زمینه بازاریابی این نژاد ایجاد می کند و این انجمن با شناخت عمیقی که از سنت های محلی، شرایط بازار و اولویت ها دارد به بسط و گسترش این تبلیغات هدفمند کمک می کند. نشریه تکسل که توسط این انجمن تهیه، منتشر و توزیع می گردد کلیه اطلاعات جدید راجع به این نژاد فوق العاده گوسفند، آخرین تحقیقات و همچنین گزارشات انجمن را منعکس می نماید.

عناوین مجله Texel Journal سال ۲۰۰۸:
– ثبت عملکرد گله تکسل در برونید ماور
– گزارشات فروش انجمن در سال ۲۰۰۸
– آینده روشن گله تکسل
– نقشه کلوپ منطقه ای
– آخرین یافته های پروژه CST
– نژاد تکسل
– داوران نمایش و فروش ۲۰۰۸
– نتایج مسابقه گله ۲۰۰۸

مشخصات

ناشر: انجمن گوسفند تکسل بریتانیا
فرمت کتاب: PDF
تعداد صفحات: ۱۸۴
حجم فایل: ۱۱۰.۳۷ مگابایت
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
منبع: کیمیا رشد صنعت البرز / https://kimiyaroshd.com