راحتی گاو

راحتی گاو

بهره وری گاوهای خود. را در خانه های زمستانی حفظ کنید. هوای بسیار سرد (یخبندان)  زمستانی می توانند. برای سلامتی دام شما مضر...
تولید مکمل ها

تولید مکمل ها

 در بهار امسال. با در نظر گرفتن گزینه هایی. برای به حداقل رساندن. درصد خطر چربی شیر با فشار. رژیم غذایی روی گاوها و فقدان. فی...