بهره وری تغذیه

به گله خود کمک کنید با هر لقمه غذای بیشتری بخورند. تغذیه گاوهای شیری و مگالاک مانند jcb ها و مته ها با هم هستند. مسی فرگوسن و ترا...
راحتی گاو

راحتی گاو

بهره وری گاوهای خود. را در خانه های زمستانی حفظ کنید. هوای بسیار سرد (یخبندان)  زمستانی می توانند. برای سلامتی دام شما مضر...