پودرچربی کلسیمی

چربی ها منبع اصلی انرژی برای طیور هستند و بیشترین کالری را در بین تمام مواد مغذی دارند. علاوه بر تامین انرژی، افزودن چربی باعث بهبود جذب ویتامین های محلول در چربی، کاهش پودر شدن خون، افزایش طعم پذیری رژیم غذایی و کارایی استفاده از انرژی مصرفی می گردد. همچنین سرعت عبور غذا از دستگاه گوارش را کاهش داده و در نتیجه باعث حذب بهتر تمام مواد مغذی موجود در رژیم می شود.

فواید استفاده از پودر چربی کلسیمی

  • غنی از اسیدهای چرب ضروری و غیراشباع
  • کاهش تنش های گرمایی
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی
  • تامین انرژی متابولیسمی طیور
  • سهولت ترکیب با جیره
  • سهولت حمل و نقل و نگهداری

بهترین منبع انرژی برای افزایش خوش خوراکی و بهبود ضریب تبدیل غذایی

مزیت استفاده از محصولات ما

  • مواد اولیه مرغوب

استفاده از منابع اولیه با کیفیت و ترکیب مناسب روغن های گیاهی، موجب تنظیم پروفایل اسید چرب محصول و افزایش تاثیرگذاری آن می گردد.

  • تکنولوژی برتر تولید

خط تولید اتوماتیک این محصول، با واکنش حداکثری اسید چرب و کلسیم و حذف آلودگی حین تولید، موجب تضمین یکنواختی و کیفیت پایدار محصول می گردد.

  • کیفیت عالی محصول

محصول تولیدی سرشار از اسیدهای چرب ضروری غیراشباع می باشد که در خوش خوراکی نقش بسیار مهمی دارند و موجب بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردد.