ارائه جدیدترین چربی محافظت از شکمبه

ولکا ویلمر یک چربی جدید محافظت شده. از شکمبه را در EuroTier 2018 ارائه  کرد. مگا مکس برای تعادل بهینه تولید و وضعیت  ولکا ویلمر مفتخر. به ارائه مگا مکس است. مکمل چربی چند منظوره. برای گاوهای شیرده. و سایر نشخوارکنندگان. با هدف بهبود تولید شیر. چربی شیر. باروری و وضعیت بدن در دوران شیردهی. این جدیدترین چربی محافظت شده. از شکمبه در خانواده محصولات مگالاک است. مگا مکس مزایای نمک کلسیم...