ارائه نکات تغذیه ای

هیچ شکی در این مورد نیست. پس از یک زمستان طولانی در داخل خانه. گاوهای شما به طور جدی برای بازگشت به چرا در مراتع سرسبز. هیجان زده خواهند شد. اما اگر می خواهید. گله خود را راضی نگه دارید. فعالیت شما نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد. خبر خوب این است. که بهترین شیوه های تغذیه به گاوها در افزایش تولید شیر. حفظ سلامتی و افزایش بهره وری کمک می کند. خوب به نظر می رسد؟ در اینجا چند نکته وجود دار...