پروفایل اسیدهای چرب ترکیبات خوراک-نیکو رشد پایا

در شکل ۱ مشخصات اسیدهای چرب ترکیبات رایج خوراک دام و طیور به تفکیک اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع مشخص شده است.

همانطور که از جدول بالا مشخص است به عنوان مثال میزان اسید چرب غیر اشباع گندم در حدود ۱۸ درصد و شامل اسید پالمیتیک می‌باشد همچنین بذر کتان بیشترین میزان امگا سه را دارد. روغن پالم هم در حدود ۴۸ درصد پالمیتیک اسید دارد. جدول بالا اطلاعات مفیدی در رابطه با بالانس انرژی و همچنین اسیدهای چرب ضروری جیره به کارشناسان این حوزه می دهد.