اصول ارزیابی وضعیت بدن

امتیازدهی وضعیت بدن. ابزاری ارزشمند برای دامداران است. و مزایایی فراتر از نظارت بر سلامت کلی. و رفاه گله شما دارد. در این مطلب. ما همه چیزهایی را که باید بدانیم. در مورد چگونگی. زمان و دقیقاً دلیل این همه تاکید. بر هنر نسبتاً ساده تهویه کردن. گاوهای شیری شما را پوشش خواهیم داد. بنابراین: دقیقاً امتیازدهی وضعیت بدن چیست؟ بر خلاف وزن کردن. که وزن گاو شیری شما را در آن لحظه ثبت می کند. که بسته به ...