چربی چیست-نیکو رشد پایا

چربی‌ها از گروهی از ترکیبات نامحلول در آب تشکیل شده‌اند. اگرچه اصطلاحات “چربی” یا “روغن” معمولاً برای اشاره به این ترکیبات استفاده می‌شود، اما آنها به سادگی در حالت فیزیکی متفاوت هستند.

در دمای اتاق، «روغن» یک چربی مایع و یک «چربی» یک روغن جامد است. همه چربی‌ها از اسیدهای چرب منفرد تشکیل شده‌اند و اینها هستند که در درجه اول خواص چربی را تعیین می کنند به عنوان مثال ارزش غذایی و جامد یا مایع بودن ترکیب. بخش زیادی از چربی‌ها در طبیعت به شکل تری گلیسیرید وجود دارند که در آن سه اسید چرب منفرد به یک مولکول گلیسرول متصل می شوند.

بازگشت به داستان پودر چربی