تولید مثل گاوهای شیری و چربی در رژیم غذایی

چربی ها و باروری. موضوع بسیار مورد بحث و تحقیق طولانی. با برخی داده های. متناقض و ادعاهای مختلف. برای محصولات مختلف چربی خوراک.  متا آنالیز اخیر دانشمندان استرالیایی. زمینه محکمی را به ما می دهد. یک متا آنالیز؟ این یک روش آماری پرکاربرد و بسیار قدرتمند. برای ادغام نتایج. آزمایش‌های مختلف. و استخراج پیام‌های کلیدی است. در تمام مطالعات. استفاده از مکمل های چربی خطر. بارداری را تا 27% افزایش م...