جیره تمام مخلوط جیره تمام مخلوط (TMR) راهی است. برای تغذیه گاوها با ترکیب همه علوفه. غلات. غذاهای پروتئینی. مواد معدنی. ویتامین ها و مواد افزودنی خوراکی که با غلظت مشخصی از مواد مغذی در یک خوراک مخلوط تهیه شده اند. تغذیه مناسب برای سالم بودن. گاو و همچنین تولید بهینه شیر ضروری است. رژیم غذایی گاو باید از ترکیبی از علوفه های مرغوب. غلات و منابع پروتئینی به علاوه مواد معدنی و ویتامین های م...