حفظ سطح انرژی در چمن برای حفظ بهره وری

نیل بیرکت از Volac می گوید. که مشکلات بهره وری بالقوه باید. در تابستان امسال مورد توجه قرار گیرد. وگرنه تولیدکنندگان لبنیات. شروع به افزایش. هزینه های. اضافی گله خواهند کرد. نتایج کارآزمایی. همراه با تجربه دست اول از کشاورزان لبنی. نیوزیلند. تأیید می‌کند. که گنجاندن چربی‌های. محافظت‌شده با شکمبه در رژیم غذایی. وضعیت بدن را بهبود می‌بخشد. و می‌تواند. به تنهایی. از نظر بهره‌وری. بازگشت سرمایه را فرا...