خنک کردن گاوها در تابستان

فصل تابستان در راه است و این چالش های جدیدی را برای مدیریت سلامت و شادی گله شیری شما ایجاد می کند.  اینجا هفت نکته برای گاوهای باحال با سود مستمر بیان می شود. دمای بالا برای گاوها استرس زا است. نادیده گرفتن خطرات ناشی از رشد جیوه می تواند منجر به از دست رفتن سود شما شود. این خطرات عبارتند از استرس گرمایی، ورم پستان تابستانی، متریت، کتوز و کاهش مواد مغذی. همه اینها باعث کاهش تولید شیر و درص...