لزوم چربی های محافظت شده از شکمبه

شاید کم ارزش ترین ماده مغذی. در رژیم غذایی گاوهای شیری. چربی برای تضمین سلامت کلی. و عملکرد مطلوب گله شما ضروری نیست. در حالی که در. جامعه پرورش دهنده. لبنیات تغذیه با. چربی های مایع. و فرآورده های فرعی. چربی رایج است. در این جا به بررسی. این موضوع می پردازیم. که چرا هر نوع. چربی کارآیی ندارد. و همچنین چرا محافظت. از شکمبه برای دستیابی. به این موارد ضروری است. منظور ما از "چربی محافظت. شده شکمبه...