مدیریت استرس گرمایی در گاوهای شیری

یکی از چالش های تولیدکنندگان شیر. در خاورمیانه و آمریکای شمالی مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری است. چرا که در این مناطق. دمای هوا در اواسط روز اغلب بیش از 40 درجه سانتیگراد است. و این تولیدکنندگان مجبورند. مدت زمان زیادی برای خنک نگه داشتن گاوهای خود تلاش نمایند. شواهد فزاینده ای وجود دارد. که حتی دمای نسبتاً پایین تجربه شده. در تابستان می تواند. منجر به مصرف کمتر خوراک. تولید کم...

عنوان مقاله: بررسی عرضه خوراک دام و طیور برای کفایت عرضه مواد پروتیینی حیوانی در ایران

نویسندگان: بخشوده محمد*, شاهنوشی فروشانی ناصر, فیروززارع علی, دوراندیش آرش, آذرین فر یداله

آدرس: * دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: اقتصاد کشاورزی (اقتصاد و کشاورزی)

اطلاعات شماره: ۱۳۹۰ , دوره  ۵, شماره  ۴; از صفحه ۱۳۱تا صفحه ۱۵۸.

چکیده: در این مطالعه برای بررسی میزان عرضه محصولات زراعی خوراک دام و طیور در طول برنامه چهارم توسعه، الگوی تعدیل جزیی مارک نرلاو و سیستم معادلات با به کارگیری روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۸۳-۱۳۶۸ برآورد شد. نتایج نشان داد که جبران کمبود مواد پروتیینی سرانه دامی نیازمند فراهم آوردن نهاده ها و عوامل تولید مورد نیاز این محصولات یعنی تولیدات زیر بخش زراعت است که باید از راه تولید و یا واردات تامین شود. بر اساس یافته های مطالعه حاضر روند فعلی واردات و تولید این محصولات، در پایان برنامه چهارم توسعه یعنی سال ۱۳۸۸ این میزان کمبود مواد پروتیینی جبران نخواهد شد، و تنها در صورتی که با بهره گیری از روش های اشاره شده – هم چون ارتقای بهره وری، بهره گیری از شیوه های نوین تولید، به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل کرده و غیره – به ارتقای سطح عملکرد در واحد سطح اقدام شود، مقداری از شکاف موجود کاسته خواهد شد.

کلید واژه: محصولات کشاورزی، عرضه مواد پروتیینی حیوانی، برنامه چهارم توسعه ایران، خوراک دام و طیور

دانلود متن کامل مقاله