نکاتی برای سلامت گله شیری در زمستان.

ناگهان روزهای طولانی بهار و آسمان آبی تابستان سپری می شوند. و پاییز فرا می رسد. تا سرمای سخت زمستان را به مزارع لبنیات بیاورد. این بدان معنی است. که زمان اقدام فرا رسیده است. حداقل اگر می خواهید. گله شیری خود را در این زمستان شاد، سالم و سودآور نگه دارید. باید این کار را انجام دهید. نکاتی در مورد آماده سازی برای زمستان. مسکن: آماده شدن برای زمستان. حتی مقاوم ترین دامداران هم اعتراف می کنند. ...