افزایش سود دامداری از طریق ژنومیک

 در صنعتی با حاشیه سود ضعیف برای افزایش سود به یک گله شیری کارآمد سالم و تغذیه مناسب نیاز دارید ژنومیک می تواند به تحقق این امر کمک کند   ژنومیک چیست؟ به علم شگفت انگیز ژنومیک خوش آمدید به طور خلاصه این مطالعه کل مجموعه ژن ها در موجودات زنده است این علم به مجموعه کاملی از DNA نگاه می‌کند و بلوک‌های سازنده‌ای را که به ارگانیسم ویژگی‌های فردی آن را می‌دهد ترسیم می‌کند آن را به عنوان مطال...