کیفیت و بهره وری بیشتر از لبنیات

تولید کم شیر به طرز باورنکردنی خسته کننده است. اما یک رویکرد جامع به رفاه گاو - از وضعیت بدن گرفته تا تغذیه - به گله شیری شما کمک می کند تا بیشترین بهره وری را داشته باشد. گاوهای شیری معمولا زمانی که شادتر و سالم ترین هستند بیشترین بازدهی را دارند. این یک معادله ساده است. اما به هیچ وجه درست کردن آن آسان نیست. به عنوان یک دامدار، شما باید در مورد رفاه گله خود به چیزهای زیادی فکر کنید. اما اگر ت...