چربی کافی به گله های شیری

چربی بیشتر، سود بیشتر: چرا چربی بخوریم؟ ما انسان ها به چربی لقب وحشتناکی داده ایم اما مهم است که به یاد داشته باشید که گله شما بدون آن نمی تواند زنده بماند. نکته اصلی این است که چربی می تواند به افزایش حاشیه سود کسب و کار و رفاه گله شما کمک کند. این یک غذای اصلی است که از انواع عملکردهای بیولوژیکی از لقاح گرفته تا تولید شیر پشتیبانی می کند.   منبع انرژی بی نظیر برای تولید شیر &n...