3 عامل مهم در سنجش کلستروم: (آغوز) کمیت، کیفیت و زمان استفاده از آن است. کلستروم یا آغوز برای سلامتی گوساله بسیار حیاتی است. این ماده حاوی آنتی بادی های لازم است که به عنوان ایمونوگلوبولین یا IgG نیز شناخته می شوند تا ایمنی بدن را تأمین کنند و همچنین غنی از مواد مغذی ضروری برای تأمین انرژی برای رشد است. و اما عوامل مهم در سنجش آن عبارتند از: کمیت (مقدار): توصیه می شود اولین خوراک 3 لیتری یا...