با افزایش هزینه خوراک دام بخصوص هزینه های خوراک مغذی. بسیاری از دامدارن سعی در کاهش مواد خوراکی مغذی روزانه دارند. آنها به طور معمول بر روی حجم کل خوراک دام متمرکز می شوند. اما مواد مغذی موجود در خوراک را در نظر نمی گیرند. وقتی حداکثر مقدار ماده مغذی جیره. قابل استخراج و استفاده نباشد. نوعی اتلاف خوراک است. اتلاف مواد مغذی معمولاً به 3 روش اتفاق می افتد: 1. خوراکها قبل از این که حداکثر مقدار ...

3 عامل مهم در سنجش کلستروم: (آغوز) کمیت، کیفیت و زمان استفاده از آن است. کلستروم یا آغوز برای سلامتی گوساله بسیار حیاتی است. این ماده حاوی آنتی بادی های لازم است که به عنوان ایمونوگلوبولین یا IgG نیز شناخته می شوند تا ایمنی بدن را تأمین کنند و همچنین غنی از مواد مغذی ضروری برای تأمین انرژی برای رشد است. و اما عوامل مهم در سنجش آن عبارتند از: کمیت (مقدار): توصیه می شود اولین خوراک 3 لیتری یا...

یکی از جنبه های مهم کنترل کیفیت. محافظت خوراک های محصول ثانویه در برابر هرگونه آلودگی احتمالی است. به طور کلی. مواد اولیه مورد استفاده برای تولید مواد غذایی برای اطمینان از عدم وجود مایکوتوکسین ها و سایر آلاینده های بالقوه مضر. قبل از استفاده. غربالگری شده اند. از این رو. محصولات ثانویه نیز برای مصرف حیوانات ایمن خواهند بود. البته به شرطی که به درستی نگهداری شوند. با وجود این. مواردی و...

جیره تمام مخلوط جیره تمام مخلوط (TMR) راهی است. برای تغذیه گاوها با ترکیب همه علوفه. غلات. غذاهای پروتئینی. مواد معدنی. ویتامین ها و مواد افزودنی خوراکی که با غلظت مشخصی از مواد مغذی در یک خوراک مخلوط تهیه شده اند. تغذیه مناسب برای سالم بودن. گاو و همچنین تولید بهینه شیر ضروری است. رژیم غذایی گاو باید از ترکیبی از علوفه های مرغوب. غلات و منابع پروتئینی به علاوه مواد معدنی و ویتامین های م...