مدیریت استرس گرمایی در گاوهای شیری

یکی از چالش های تولیدکنندگان شیر. در خاورمیانه و آمریکای شمالی مقابله با استرس گرمایی در گاوهای شیری است. چرا که در این مناطق. دمای هوا در اواسط روز اغلب بیش از 40 درجه سانتیگراد است. و این تولیدکنندگان مجبورند. مدت زمان زیادی برای خنک نگه داشتن گاوهای خود تلاش نمایند. شواهد فزاینده ای وجود دارد. که حتی دمای نسبتاً پایین تجربه شده. در تابستان می تواند. منجر به مصرف کمتر خوراک. تولید کم...
۷ راه برای موفقیت در تغذیه زمستانی

فقط کشاورزان هستند. که در تابستان و زمستان به زمستان فکر می کنند. اما این بدان دلیل است که آینده نگری رمز موفقیت است. کاملاً طبیعی است که از آفتاب لذت ببرید و فکر کنید زمستان امسال چه چیزی در آخورهای خود قرار می دهم؟ با این اوصاف. بیایید واقعا حوزه تغذیه زمستانی موفقیت آمیز را بررسی کنیم. تجزیه و تحلیل سیلو اگر می خواهید برای موفقیت تغذیه کنید. به سیلاژ با کیفیت نیاز دارید. اولویت اول شما باید ب...

عنوان مقاله: اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی

نویسندگان: بهزاد اخلاقی ۱ ، غلام رضا قربانی ۱ ، مسعود علیخانی ۱ ، شهریار کارگر ۲ ،علی صادقی سفید مزگی ۱

آدرس: ۱ دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲ دانشگاه شیراز

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۵، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۱-۲۲

چکیده: سابقه و هدف: گاوهای شیری تحت تنش گرمایی از نظر بیوانرژتیکی شبیه گاوهای تازه‌زا هستند که انرژی جیره بیشینه تولید شیر و ترکیبات آن را تأمین نمی‌کند. تولید شیر گاوهای شیری تحت تنش گرمایی معمولاً طی تابستان کم می‌شود و از این رو زیاد کردن عملکرد گاوها در این دوره به طور ویژه در بسیاری از مناطق جهان که گاو شیری پرورش می‌دهند، مورد توجه است. به طور معمول از مکمل‌ چربی برای زیاد کردن تراکم انرژی جیره‌ها استفاده می‌شود بدون این که نسبت علوفه در جیره تغییر بکند تا از این طریق از بروز اسیدوزیس جلوگیری شود. در پژوهش‌های بسیار اندکی استفاده از منابع مختلف چربی (منبع اسیدهای چرب غیر اشباع کلسیمی شده در مقابل اسیدهای چرب اشباع غنی از اسید پالمتیک نخل) در جیره‌ گاوهای شیری تحت تنش گرمایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. هم‌چنین، نشان داده شده است که پاسخ به مکمل چربی در گاوهای شیری می‌تواند به سطح تولید آن‌ها بستگی داشته باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی اثر سطح تولید، منبع مکمل چربی و بر هم کنش بین آن‌ها بر تولید شیر و ترکیبات آن، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون گاوهای شیری هلشتاین تک شکم‌زای تحت تنش گرمایی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش از تیر تا مهر ماه سال ۱۳۹۳ در مجتمع شیر و گوشت فوده سپاهان اصفهان انجام شد. در این پژوهش، از ۵۶ رأس گاو هلشتاین تک شکم‌زا که به صورت گروهی در بهاربندهای مجزا نگهداری می‌‌شدند، استفاده شد. گاوها بر اساس شیر معادل بلوغ به دو گروه پر تولید (۷/۱۳۴۷۴ کیلوگرم) و متوسط تولید (۱/۱۰۴۳۸ کیلوگرم) تقسیم شده و یکی از دو جیره آزمایشی دارای مکمل چربی کلسیمی یا نخل (به میزان ۸/۲ درصد ماده خشک جیره) را دریافت کردند.
یافته‌ها: میانگین بیشینه شاخص دمایی-رطوبتی در طول دوره آزمایش ۵۰/۷۵ بود که نشان می‌دهد گاوها تنش گرمایی ملایم تا متوسطی را تجربه کرده‌اند. بر هم کنش سطح تولید با منبع چربی بر تولید شیر خام و شیر تصحیح شده بر اساس ۵/۳ درصد چربی و تولید چربی معنی‌دار بود به گونه‌ای که تولید شیر و تولید چربی در گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی نخل بیش‌تر از گاوهای پر تولید تغذیه شده با مکمل چربی کلسیمی بود اما در گاوهای متوسط تولید منبع چربی تأثیری بر تولید شیر و تولید چربی نداشت. منبع چربی تأثیری بر گوارش‌پذیری مواد مغذی نداشت. کلسترول خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل بیش‌تر از گاوهای تغذیه شده با چربی کلسیمی بود. هم‌چنین، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین‌های با چگالی زیاد، لیپوپروتئین‌های با چگالی خیلی کم و نیتروژن اوره‌ای خون گاوهای تغذیه شده با چربی نخل تمایل به افزایش داشت. منبع چربی تأثیری بر شمار سلول‌های خونی (سلول‌های سفید، قرمز و پلاکت‌ها) و شمار تفریقی سلول‌های سفید خون نداشت.
نتیجه‌گیری: منبع چربی تأثیری بر عملکرد تولیدی گاوهای تک شکم‌زای متوسط تولید نداشت اما مکمل چربی نخل عملکرد تولیدی گاوهای پر تولید تحت تنش گرمایی را افزایش داد.

کلید واژه:سطح تولید، چربی نخل، چربی کلسیمی، تنش گرمایی، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین

نویسندگان: حسین دقیق کیا، حسن بدرقه، غلامعلی مقدم، صادق علیجانی، ابوذر نجفی

آدرس: دانشگاه تبریز

عنوان نشریه: مجله پژوهش در نشخوارکنندگان (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

اطلاعات شماره: دوره ۴، شماره ۱، بهار ۱۳۹۵، صفحه ۱۴۷-۱۷۱

چکیده: پرورش گاوشیری از نظر تولید شیر و گوشت نقش بسیار مهمی در تغذیه جوامع انسانی و اقتصاد آنها ایفا می کند. کارایی مؤثر این بخش، شرط لازم برای ادامه فعالیت آن است. کیفیت نهایی فرآورده‌های لبنی وابسته به کیفیت ترکیبات اولیه آن است. عمل‌آوری شیر، بستگی به خصوصیات فیزیکی، شیمیایی شیر دریافتی از دامپروری‌ها دارد. بهترین و بیشترین میزان تولید روزانه شیر زمانی خواهد بود که برنامه های کنترل ورم پستان بدرستی انجام شده و بهداشت محیط در سطح مطلوبی باشد. ورم پستان از مهمترین بیماری ها در صنعت گاو شیری است که باعث کاهش کمیت و کیفیت شیر تولیدی و افزایش هزینه های مراقبت های بهداشتی گله می‌شود. ورم پستان می تواند از طریق بهداشت مناسب کنترل شود. علاوه براین، انتخاب ژنتیکی بطور مستقیم و یا غیر مستقیم می تواند برای ممانعت از ورم پستان استفاده شود.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر شکم زایش، سال-فصل زایش، ماه رکورد برداری و روزهای شیردهی روی سطح سلول های بدنی و اثر افزایش آن بر مقدار و ترکیب شیر گاوهای شیری بود. بدین منظور اطلاعات ۱۲۵۰ رأس گاو شیری نژاد هلشتاین بین سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ مورد استفاده قرار گرفت. اطلاعات مشتمل بر شماره ثبت دام، تاریخ ثبت رکورد، تاریخ زایش، شکم زایش، رکورد تعداد سلول‌های بدنی، درصد چربی و پروتئین شیر بود. پس از جمع‌آوری داده‌های مورد نظر، تصحیحات لازم بر روی داده‌ها صورت گرفت. از ۱۳۲۵۰ داده تولید شیر و رکوردهای تعداد سلول‌های بدنی پس از تصحیح، ۱۰۱۸۹ رکورد باقی ماند. همچنین داده های چربی و پروتئین هر کدام ۷۱۱۰ رکورد بودند. در این پژوهش داده های خارج از دامنه δµ±۳، داده های پرت بحساب آمدند. برای حذف داده‌های پرت و دور افتاده و تعیین حداقل و حداکثر مقادیر قابل قبول برای داده‌ها از نرم افزار SAS نسخه ۱/۹ (۲۰۰۳) و رویه تک متغیره استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین شیر تولیدی در طول پژوهش ۱/۳۷ کیلوگرم، درصد چربی ۷۷/۲ و درصد پروتئین ۲۸/۳ محاسبه گردید. درصد چربی نمونه‌های شیر گاوهای با تولید پایین، به‌طور معنی داری بیشتر بود. با افزایش شکم زایش، شیوع بیماری ورم پستان تحت بالینی افزایش یافت.

کلید واژه: گاو شیری، ورم پستان تحت بالینی، سلول بدنی

دانلود متن کامل مقاله

عنوان مقاله: تاثیر تغذیه ای منبع اسیدهای چرب امگا۳- بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

نویسندگان: کاس آقایی صابر, توحیدی آرمین*, گنج خانلو مهدی, کهرام حمید, جواهری بارفروشی هدی

آدرس: ۱ ،۲ و ۳ .دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشیار و استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران، کرج، ۴ .استادیار بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور مؤسسۀ تحقیقات علوم دامی کشور

عنوان نشریه: علوم دامی ایران ( علوم کشاورزی ایران)

اطلاعات شماره: بهار ۱۳۹۴ , دوره  ۴۶ , شماره  ۱ ; از صفحه ۳۹تا صفحه ۴۶.

چکیده: هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه شده با منبع اسید چرب امگا۳ بود. ۱۱ رأس گاو شیری چند شکمزا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادتدهی، جیرههای حاوی روغن پالم )شاهد( و روغن ماهی )تیمار( را از روز ۴۱ -تا ۰۱ پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای ۱۴ و ۴۲ پس از زایش به منظور بررسی دینامیک انسولین انجام گرفت. فحلی گاوها نیز با استفاده از دو تزریق پروستاگالندین در روزهای ۲۱ و ۳۴ بعد از زایش، همزمان گردید و متعاقباً دینامیک تخمدان ارزیابی شد. نمونههای خون در روزهای ۳۳ ،-۲۱ ،-صفر، ۲۱ ،۴۲ و ۰۳ روز بعد از زایش جمعآوری شد. روغن ماهی بر غلظت پالسمایی گلوکز، نیتروژن اورهای، کلسترول، تریگلیسرید و HDL تأثیر معناداری نداشت، اما غلظت LDL را به طور معناداری )۱۳/۱<P )کاهش داد. نتایج حاصل از تست تحمل گلوکز از بهبود حساسیت به انسولین در تیمار مصرفکنندۀ اسیدهای چرب امگا-۳ حکایت داشت. از نظر تعداد فولیکول کوچک، متوسط و بزرگ تفاوت معناداری بین گروههای آزمایشی مشاهده نشد. بنابراین، تغذیۀ اسید چرب مگا-۳ در گاوهای شیری هلشتاین میتواند سبب بهبود مقاومت به انسولین شود.

کلید واژه: اسید چرب امگا۳ ،انسولین، فولیکول، گاو شیری

دانلود متن کامل مقاله