اسید چرب چیست-نیکو رشد پایا

اسیدهای چرب زنجیره‌های بلندی از اتم‌های کربن (C) هستند که طول آن‌ها معمولاً بین ۴ تا ۲۰ کربن است. زنجیره‌ها همچنین حاوی اتم های هیدروژن (H) و اکسیژن (O) هستند. چندین دسته متمایز از اسیدهای چرب وجود دارد که عبارتند از: اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، اسیدهای چرب سیس و ترانس، و اسیدهای چرب امگا ۳ و امگا ۶.( شکل ۱)

آنها به ندرت در طبیعت آزاد یافت می شوند و اجزای اصلی عبارتند از:
تری گلیسرول (یا تری گلیسیرید)؛
دی اسیل گلیسرول؛
مونوآسیل گلیسرول (دو خانواده آخر ترکیبات اغلب به غذاهای فرآوری شده اضافه می شوند).
فسفولیپیدهای غشای سلولی؛
استرهای استرول

اسیدهای چرب واحدهای سازنده چربی در بدن ما و غذایی هستند که مصرف می کنیم. در طی هضم، بدن چربی ها را به اسیدهای چرب تبدیل می کند و سپس به جریان خون جذب میشود. مولکول های اسید چرب معمولاً در گروه های سه تایی به هم متصل می شوند تا مولکولی به نام تری گلیسیرید را تشکیل دهند. تری گلیسیرید نیز در نتیجه کربوهیدرات هایی که مصرف می کنیم در بدن ما تولید می شود.

اسیدهای چرب انواع مختلفی از عملکردهای حیاتی از جمله ذخیره انرژی را در بدن انجام می دهند. هنگامی که گلوکز (نوعی قند) برای انرژی در دسترس نباشد، بدن برای تامین انرژی سلول ها به اسیدهای چرب روی می آورد.