محتویات چربی در مواد غذایی رایج-نیکو رشد پایا

جیره های سنتی مبتنی بر علوفه/کنسانتره معمولاً دارای غلظت کم چربی (حدود ۳ درصد ماده خشک جیره) هستند که نشان دهنده سطوح پایین چربی در علوفه سبز و غلات است (شکل ۱). با این حال، نوع ترکیبات محصول جانبی (مانند غلات آبجو یا تقطیر) حاوی سطوح بسیار بالاتری از چربی هستند و اینها، همراه با روغن های مایع گیاهی یا ماهی، می توانند غلظت کل چربی را در رژیم غذایی افزایش دهند.