شکاف انرژی در اوایل شیردهی-نیکو رشد پایا

مکمل‌های چربی را می‌توان در هر مرحله از چرخه تولید در رژیم‌های غذایی گنجاند، اما در دوره‌هایی که تقاضای انرژی بالا دارد، بیشترین منفعت را دارند. در حیواناتی که گوشت تولید می‌کنند، چربی اغلب به سمت مرحله نهایی هدف قرار می‌گیرد، به عنوان مثال، در دوره نهایی ۱۰۰ روزه برای گاوهای گوشتی که افزایش تراکم انرژی می تواند تامین انرژی را بدون خطر اسیدوز ناشی از افزایش غلظت نشاسته بهبود بخشد.
در مورد حیوانات شیرده مانند گاوهای شیری، دوره اولیه شیردهی هدف کلیدی است زیرا انرژی مورد نیاز برای تولید شیر بیشتر از انرژی است که می توان از مصرف ماده خشک تامین کرد و در نتیجه یک دوره “تعادل انرژی منفی” (“شکاف انرژی”) ایجاد می‌شود و از دست دادن وضعیت بدن (از شیره جان خود ) (شکل ۱). از این رو، مکمل های چربی اغلب در این مرحله به رژیم غذایی اضافه می شوند تا تراکم انرژی و انرژی در هروعده را افزایش دهند.

با این حال، پاسخ به مکمل های چربی را می توان در طول دوره شیردهی به دست آورد نتایج آزمایشات نشان می‌دهد که گاوهایی که در طول یک دوره تغذیه ۲۰۰ روزه، زمانی که چربی محافظت شده از شکمبه نیکو رشد پایا در ۲۵۰ گرم در روز استفاده کرده‌اند تولید شیر بالاتری دارند.

همچنین باید به نوع مکمل چربی ارائه شده توجه شود، زیرا انواع مختلف مکمل ها برای برآوردن نیازهای مختلف هدف قرار می گیرند (به بخش “محصولات ” سایت کیمیا رشد صنعت البرز در زمینه مکمل‌های پودر چربی مراجعه کنید).