دستورالعمل نیاز چربی برای گاوهای شیری در تعادل انرژی-نیکو رشد پایا

برای اکثر گونه های دیگر هیچ دستورالعمل قطعی در مورد مفیدترین سطح چربی برای گنجاندن در جیره وجود ندارد. با این حال، نیازهای چربی برای گاوهای شیری به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته است و “قوانین کلی” برای تعیین کفایت چربی در جیره برای سطوح خاص تولید ایجاد شده است.
به خوبی ثابت شده است که سطح بهینه چربی در یک جیره برای حداکثر بازده تولید شیر زمانی رخ می دهد که ۱۵ تا ۲۰ درصد ME در جیره از چربی باشد. برای گاوهای پرتولید، این می تواند معادل حدود ۶ تا ۸ درصد ماده خشک جیره باشد.
یک رویکرد دیگر، ایجاد تعادل بین چربی مصرف شده در خوراک و تولید چربی در شیر در روز است (Palmquist و Eastridge, 1991). یک تقریب خوب برای گاوها در تعادل انرژی (عدم به دست آوردن یا از دست دادن وضعیت بدن) تغذیه به همان میزان چربی است که در شیر ترشح می شود – مثال را در جدول ۱ ببینید.

توصیه: جیره دام را با اضافه کردن ۵۰۰ گرم چربی محافظت شده در شکمبه تکمیل کنید تا کمبود را جبران کنید.

عنوان مقاله: قیمت‌گذاری شیر در ایران: چالش‌ها و راهکارها

نویسندگان: علی صادقی سفیدمزگی  ۱، محمود زارع بیدکی ۲، نرگس شیروانی بروجنی ۳، شهرام درزی لاریجانی ۴

آدرس: ۱ استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، ۲ مدیر عامل شرکت تدارکاتی کاله (پل)، ۳ مدیر برنامه‌ریزی و کنترل، شرکت تدارکاتی کاله (پل)، تهران، ۴ مدیر خرید و بهبود شیر شرکت تدارکاتی کاله (پل)،

عنوان نشریه: مجله تولیدات دامی (دانشگاه نهران)

اطلاعات شماره: دوره ۱۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۵۹-۶۹

چکیده: هدف از این تحقیق، بررسی هزینه تولید، قیمت فروش و روش قیمت گذاری شیر در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا بود. برای این منظور، از اطلاعات اقتصادی و تولیدی جمع آوری شده از شبکه خبری و اطلاع رسانی صنعت مرغداری و دامپروری کشور، مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی کشور، سازمان ملی استاندارد، انجمن صنایع لبنی ایران، فدارسیون جهانی شیر و شبکه جهانی مقایسه دامداری ها در سال ۱۳۹۴ استفاده شد. نادیده گرفتن پروتئین، سلول های سوماتیک و دمای شیر، مقطعی و نامناسب بودن روش قیمت‌گذاری چربی و بار میکروبی همراه با پایین بودن سطوح پایه چربی (۲/۳ درصد) و پروتئین (۳ درصد) در تعریف شیر استاندارد در مقایسه با میانگین بین المللی (۸/۳ درصد چربی و ۳/۳ درصد پروتئین) از مهمترین معایب روش فعلی قیمت‌گذاری شیر در ایران محسوب می شوند. نتایج نشان داد به دلیل کم توجهی به کیفیت، تفاوت قیمت خرید شیر خام در ایران تنها ۱۴۰۰ ریال و با این حال و به طور متوسط ۲۵۰۰ ریال از میانگین بین المللی بیشتر بود. با این وجود، شاخص بین المللی نسبت قیمت شیر استاندارد به خوراک نشان داد دامداری های ایران مشابه سایر دنیا در شرایط پایدار قرار ندارند. در پایان، برای برون رفت از چالش‌های موجود، یک رابطه کلی برای پرداخت مبتنی بر کیفیت (ترکیبات و بهداشت) ارائه شد. نتایج این تحقیق می تواند به تعامل بهتر دامداران و کارخانه های لبنی کمک کند.

کلید واژه: بهداشت، پروتئین، چربی، شیر، قیمت، هزینه

دانلود متن کامل مقاله