بلاگ

قابلیت هضم اسیدهای چرب فرد- نشخوارکنندگان

به طور کلی، قابلیت هضم اسیدهای چرب در حیوانات نشخوار کننده با اشباع کاهش می‌یابد، یعنی اسیدهای چرب غیر اشباع تمایل به هضم بالاتری نسبت به اسیدهای چرب اشباع دارند. اسیدهای چرب منفرد مانند اسید اولئیک می‌توانند به تشکیل میسل‌ها و بهبود هضم چربی به دلیل توانایی آن به عنوان یک عامل آمفیفیلیک کمک کنند.

داده‌های هضم اسیدهای چرب فردی توسط لاک و همکاران (۲۰۰۶)، به دنبال تجزیه و تحلیل ۲۰ مطالعه‌ی هضم گاوهای شیری که قابلیت هضم بین دوازدهه و ایلئوم یا اثنی عشر را با مدفوع اندازه گیری کردند، گزارش شده است (جدول ۱).

قابلیت هضم اسیدهای چرب نیز تحت تأثیر مقدار اسیدهای چرب خاص خروجی از دوازدهه است. بوئرمن و همکاران (۲۰۱۵) گزارش کردند که قابلیت هضم C16:0 به طور قابل توجهی تحت تأثیر جریان C16:0 از طریق دوازدهه قرار نمی‌گیرد (شکل ۱)، در حالی که با افزایش جریان C18:0 از طریق دوازدهه، قابلیت هضم C18:0 به صورت خطی کاهش می‌یابد (شکل ۲). ). در فرایندی مشابه، افزایش جریان اثنی عشر C18: 0 همچنین منجر به کاهش قابلیت هضم سایر اسیدهای چرب می‌شود.

از این رو، قابلیت هضم اسیدهای چرب منفرد می‌تواند متفاوت باشد و بر قابلیت هضم سایر اسیدهای چرب در رژیم غذایی تأثیر بگذارد.

تمام مقالات توصیه‌ای چربی‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *