کتاب‌ها

آخرین کتاب‌های بارگزاری شده

دسترسی سریع به کتاب‌ها

The World of Poultry Processing

Incubation Guide

Feedlot Lamb Pathology Atlas

نویسنده: Joyce Van Donkersgoed and Madhu B. Ravi

ناشر: Intervet Canada Corp

Housing desing for cattle-danish recommendations

نویسنده: Danish Agricultural Advisory Center and other

ناشر: Danish Agricultural Advisory Center

Nutrient Requirements of Dairy Cattle

نویسنده: Committee on Animal Nutrition and other

ناشر: National Academies Press

Iran Animal Feed Market

نویسنده: Majid Movafegh Ghadirly

ناشر: تهران: مهکامه

CIRCULAR FEED

زندگی در می زند

نویسنده: بدری مشهدی

ناشر: انتشارات امین الضرب

اصول پرورش گاوهای شیرده

نویسنده: گلن‌هنری اشمیت، هاتجن، لویددیل ون‌ولک

مترجم: حشمت‌الله خسروی‌نیا، غلامرضا قربانی

ناشر: دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلس نژادهای گوسفندها و بزهای ایران و جهان

نویسنده: مهندس سید محمد مهدیحاجی سید جوادی و دیگران

اینستاگرام یوتیوب واتساپ واتساپ تلگرام
فروشگاه
خانه