بلاگ

توضیح نام‌گذاری اسیدهای چرب

اسیدهای چرب با توجه به تعداد کربن در زنجیره و تعداد پیوندهای دوگانه توصیف می‌شوند. به عنوان مثال؛ یک اسید چرب اشباع (SFA) با طول زنجیره‌ی ۱۸ کربن و بدون پیوند دوگانه با C18: 0 نشان داده می‌شود، در حالی که اسید چرب غیر اشباع با طول زنجیره‌ی ۱۸ کربن و دو پیوند دوگانه را می‌توان به عنوان C18: 2 نشان داد. اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند مضاعف به عنوان اسیدهای چرب تک غیر اشباع (MUFA) نامیده می‌شوند، در حالی که آنهایی که بیش از یک پیوند دوگانه دارند، با عنوان اسیدهای چرب اشباع نشده (PUFA) شناخته می‌شوند. هر چه اسیدهای چرب غیر اشباع در منبع چربی یا روغن بیشتر باشند، روغن نرم‌تر خواهد بود؛ زیرا نقطه‌ی ذوب با افزایش غیر اشباع کاهش، اما با افزایش طول زنجیره افزایش می‌یابد. (شکل ۱)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *