بلاگ

تک‌معده – چربی رژیم غذایی – اثر گونه

تأثیر تنوع در ترکیب چربی رژیم غذایی بر هضم، متابولیسم و سنتز اسیدهای چرب در جوجه‌های گوشتی و خوک‌ها مورد مطالعه قرار گرفته‌است. در جوجه های گوشتی جوان، هضم اسیدهای چرب غیر اشباع در مقایسه با اسیدهای چرب اشباع به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود. به‌ویژه هضم چربی‌های اشباع شده‌ی اسیدها، به عنوان مثال؛ اسید پالمیتیک (C16:0)، استری شده در موقعیت sn-1 در مقایسه با وضعیت مشاهده شده در موقعیت sn-2 (90٪) کم‌‌تر (۵۱٪) بود. بر اساس این مشاهدات، باید معادله‌ای برای پیش‌بینی هضم منابع چربی در رژیم غذایی ایجاد شده در جوجه‌های گوشتی و خوک‌ها، ترکیب اسیدهای چرب، موقعیت و نسبت اسیدهای چرب آزاد در نظر گرفت. رسوب چربی، به ویژه چربی‌های فرد غیر اشباع اسیدهای موجود در بافت‌های بدن جوجه‌های گوشتی تغذیه کرده با چربی‌های اشباع شده در مقایسه با چربی‌های غیر اشباع ناشی از کاهش اکسیداسیون β و افزایش نرخ نو سنتز اسیدهای چرب در یک آزمایش تغذیه‌ی خوک، نشاسته، اسید چرب اشباع و غیر اشباع منابع در مصرف مشابه انرژی خالص مقایسه شدند. قابلیت هضم چربی در طیور کم‌تر از خوک و در دام‌های جوان کم‌تر از دا‌م‌های مسن است. همچنین این پدیده تحت تأثیر سلامت روده است.

مقایسه قابلیت هضم چربی طیور و خوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *