بلاگ

چربی‌های محافظت کننده از شکمبه – مکمل‌های پودر چربی کلسیمی

مکمل‌های پودر چربی کلسیمی را می‌توان از هر اسید چربی تولید کرد اما رایج‌ترین آنها بر اساس اسیدهای چرب پالم (معمولاً تقطیر اسید چرب پالم، PFAD) است. این مکمل‌ها با واکنش اسیدهای چرب با منابع کلسیم، برای تولید یک منبع چربی جامد و نامحلول در شکمبه تولید می‌شوند که برای هضم عمدتاً بدون تغییر از طریق شکمبه به روده کوچک می‌روند و از اثرات منفی بر هضم فیبر جلوگیری می‌کنند. پودر چربی کلسیمی روغن پالم معمولاً در مقادیر بالای pH موجود در شکمبه‌ی «سالم» (pH بالای ۶.۰) پایدار هستند اما در شرایط اسیدی شیردان (معده چهارم) (pH 2.5) تجزیه می شوند (تفکیک می شوند). سپس هر دو جزء چربی و کلسیم برای جذب توسط بدن دام در دسترس قرار می‌گیرند (شکل ۱).

شکل ۱: پایداری و تجزیه‎‌ی پودر چربی کلسیمی در دام سنگین

با این حال، همه‌ی پودرهای چربی کلسیمی یکسان نیستند. هم ویژگی‌های فیزیکی و هم نوع اسیدهای چرب مورد استفاده در ساخت آنها می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر پایداری و عملکرد آنها داشته باشد:

  • محصولات با دانه‌های بزرگ‌تر پایدارتر هستند و در مقایسه با محصولاتی که از ذرات ریزتر تشکیل شده‌اند، محافظت بهتری از شکمبه به عمل می‌آورند.
  • ترکیب اسیدهای چرب موجود بر عکس‌العمل بدن دام به مکمل تأثیر می گذارد – اسیدهای چرب مختلف می‌توانند اثرات متفاوتی در دام داشته باشند.
  • اسیدهای چرب منفرد در درجه پایداری شکمبه به عنوان پودر چربی کلسیمی متفاوت هستند – اسیدهای چرب غیر اشباع بیشتر در pH شکمبه بالاتر تجزیه می‌شوند. تحقیقات انجام شده با پودر چربی کلسیمی نیکو رشد پایا، پایداری شکمبه را ۹۰٪ حتی در pH کم‌تر از ۵.۵ گزارش داده و تأیید کرده است، در حالی که اسیدهای چرب سویا غیر اشباع‌تر بوده و پایداری پایین‌تری در محدوده‌ی pH معمولی در شکمبه دارند. (شکل ۲).

شکل ۲: تفکیک نمک های کلسیم اسیدهای چرب مختلف

کیفیت چربی محافظت از شکمبه‌ی نیکو رشد پایا، سال‌هاست که در فارم‌ها و مطالعات تحقیقاتی مستقل با مزایای قطعی، از جمله بهبود تولید شیر و باروری گاو ثابت شده است. طبق تجربه؛ به ازای مصرف هر ۵۰۰ گرم از مکمل‌های پودر چربی نیکو رشد پایا، پاسخ به طور میانگین، افزایش تقریبی شیردهی به مقدار ۲.۳ کیلوگرم در هر گاو در یک روز بوده است. همچنین مطالعات بیشتر حاکی از بهبود باروری از طریق افزایش نرخ باروری و کاهش روزهای باز است.

انتظار می‌رود قابلیت هضم مکمل‌های پودر چربی کلسیمی بالا باشد (به طور متوسط ۹۶٪ ) که احتمالاً متأثر از محتوای اسیدهای چرب غیر اشباع، به ویژه اسید اولئیک است. به‌جز اسید اولئیک شکمبه (C18:1)، ارائه‌ی یک آمفی‌فیل شناخته شده به روده‌ی کوچک نیز می‌تواند هضم چربی کل در جیره را بهبود بخشدکه منجر به بهبود بازده خوراک و افزایش انرژی حاصل از جیره می‌شود. قابلیت هضم بالا و کارآیی استفاده از انرژی دارای قابلیت سوخت و ساز (ME) از مکمل‌های پودر چربی کلسیمی به افزایش ارزش خالص بالای انرژی (NEL) ثبت شده برای محصول نیز کمک می‌کند. ۲۷.۳ MJ/kg ماده خشک در داخل بدن با گاوهای شیرده اندازه گیری شده‌است. (اندرو و همکاران، ۱۹۹۱).

علاوه بر افزایش تولید شیر، بهبود باروری با مکانیسم‌های بالقوه از جمله بهبود وضعیت انرژی، افزایش تولید پروژسترون و بهبود شرایط زنده ماندن تخمک‌های آماده، یک هدف کلیدی در تغذیه با مکمل‌های پودر چربی کلسیمی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *